html web templates
Mobirise

ARSZENIOSZ KARDAMÁKISZ
Ausztriai Metropolita, Magyarországi és Közép-európai Exarcha

A krétai Iráklionban született 1973 október 31-én.
Az athéni egyetem teológiai karának elvégzése után Strassbourgban végezte a doktori iskolát, ahol 2011-ben a kánonjog doktora lett. A krétai Epanoszífi Szt. György-monostorban lett szerzetes.
1998-ban diakónussá szentelték Németországban, ahol Karsruhéban szolgált
2002-es pappá szentelését követően, 2004-től a franciaországi metropólia püspökhelyettesi tisztét töltötte be.
2011. november 30-án, a Konstantinápolyi Egyetemes Trón ünnepén szentelték püspökké.