how to create a web page for free
Mobirise

Fuzek Borisz, protopresbiter

1939-ben született Felvidéken
1957-1961 a római Universitá Gregoriana filozófiai és teológiai karon, diplomát (Baccalurea) kapott.
1962-1965 Universitá Cattolica – Milánó, közgazdasági kar
Egészen 2008-ig világi tevékenységeket folytatott olasz cégek képviselőjeként Európában, Afrikában, Közép-Keleten majd Magyarországon.
Michail metropolita szentelte őt 2008 augusztus 15-én Bécsben diakónussá,
majd 2009 január 18-án Beloianniszban pappá.
Jelenleg a Kecskeméti Szentháromság templom parókusa.
2016.10.16-án Arsenios metropolita, protopresbiteré nevezte ki kecskeméten.