html5 templates
Mobirise

Grőb Tamás Márton

1983-ban született Budapesten
2014 júniusában Colchesterben, Angliában, az Antiókhiai Patriarchátus keblében lett orthodoxá.
2015-ben Silouan Oner metropolita avatta felolvasóvá.
2018 januárjáig szolgált Angliában.
Hazatérése után átvette a Konstantinápolyi Egyetemes Partiarchátus Magyarországi Exarchátusa, azóta felolvasóként szolgál Szigetszentmiklóson és Beloianniszban.