Szinaxisz

2019 november 07

Galéria

Az Ausztriai Metropólia és a Magyarországi Exarchátus papjainak és szerzeteseinek gyűlése

November hetedikén a bécsi metropólia adott otthont, immár harmadik alkalommal a Metropólia és az Exarchátus klerikusainak és szerzeteseinek éves összejövetelére. Az esemény Isteni Liturgiával kezdődött, amelyet – rövid reggeli után – a meghívott vendég, Hierotheosz (Vlahosz), nafpaktosz-i metropolita homíliája követett. Hierotheosz püspök elsősorban az elméleti és gyakorlati teológia közti összefüggéseket taglalta, felhívva a figyelmet arra a szintézisre, amelyet az ortodoxiában a hészükhaszta hagyomány és szemléletmód képvisel. Mint mondta, az elméleti teológia önmagában nem képes pasztorális erővé, az evangéliumi jó hír és a feltámadás hiteles tanújává válni, amíg az ember meg nem tapasztalja az imádságban és a misztériumokban ezek valóságos, gyógyító hatását. Az értelem (núsz) összeszedettségének és megtisztításának gyakorlata jelenti azt a kulcsot, amely az ortodox teológia ajtaját megnyitja: mert ez nem a lélek természetes avagy teremtett képességei közé tartozik, hanem a teremtetlen valóság megismerésére, tükrözésére szolgál. Mivel azonban az Ősszülők bukása eredményeképp az értelem, amely az ember szellemi tekintete, elfordult az isteni világosságtól, elsötétült, és összezavarodott: a teremtett világ sokféleségében elveszve mi sem tudunk különbséget tenni az értelem, az elme, és a racionális gondolkodás funkciói között. Krisztus misztikus Testében, az Egyházban az eredeti, természetes rend áll helyre, mert az Egyház a gyógyulás és az élet: a mulandóságtól és haláltól való félelem, és az ezek okozta stressz benne elmúlik, és az ember képes önnön valódi hivatásának megfelelően élni. Mint Hierotheosz püspök mondta, a nyugati kereszténységből éppen ez a gyógyító, praktikus aspektus hiányzik – a katolikus teológia a filozófiai értelemben vett konzisztenciára, a protestáns teológia pedig a moralitásra helyezi a hangsúlyt. Ezek a szempontok természetesen az ortodox teológiába is utat találtak, ezért fontos tudatosítanunk és követnünk a szent atyák teológiai és aszketikus hagyományában megtapasztalható egységet.

Hierotheosz püspök beszéde után kérdések hangzottak el, majd Arszeniosz metropolita minden résztvevőt vendégül látott egy fejedelmi (de azért böjtös) lakomára az Ellinikon étteremben.

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS