Karácsony, 2019

2019 december 24

Galéria

Az Ausztriai Metropólia

és a Magyarországi Exarchátus

papjainak és hívő népének

Kedves gyermekeim,

ismét a kereszténység nagy ünnepét, Urunk születését ünnepeljük. A modern embert ilyenkor kérdések és kételyek fogják el, amelyek megválaszolására és megoldására a racionális gondolkodás képtelen, minthogy olyan elméleteket és következtetéseket kreál, amelyek zsákutcába vezetnek, sehová sem visznek, csak az ember és az Isten elválasztásához.

Hogyan lesz emberré az Isten? Hogyan szülhet gyermeket egy szűz? Az emberi értelem nem arra hivatott, hogy megértse, hanem hogy tudatosítsa az Isten-Ige önkiüresítésének misztériumát. „A titok nem tűr kutatást”- jegyzi meg a himnusz-szerző, mert „túl van értelmen és fogalmakon”, túl az ember lehetőségein. Nagy, körülírhatatlan, felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan misztérium, amely sokakban kétséget támaszt, mosolyt fakaszt vagy akár megbotránkozást kelt. Mégis: igaz! „Isten testben jelent meg” (1Tim3,16). Az igazság, mely az Ige megtestesülésének titka, csakis hittel közelíthető meg: „csak hittel dicsőíthetjük mindezt”.

Az Isten Ige ma emberré lesz, és kegyelem által az embernek halhatatlanságot ajándékoz. Ma a szűz leány megszüli Isten Fiát és Igéjét; Betlehem barlangjában őt magát is világosság árasztja el, és az egész földkerekség is megvilágosul az Egyházban, ahogy Aranyszájú Szt. János mondja. Ma az Isten Fia ember fiává lesz, és fiúvá fogadást ajándékoz az embernek. Ma Krisztus születik, és az emberi nem megváltása, amely majd a Kereszttel és a Feltámadással teljesedik be, ma kezdetét veszi.

Pál apostol is beszél az Isten-Ige megtestesülésének titkáról, kihangsúlyozva, hogy „amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot“ (Gal 4, 4-5). Krisztus anélkül, hogy bármit is veszített volna Istenségéből, megtestesült és emberré lett, csakis azzal a céllal, hogy az embert igazán gyermekévé tegye, és az Atya Országának örökösévé (Gal 4, 6-7). Az istenember születése mindnyájunknak lehetőséget nyújt arra, hogy Isten gyermekeivé váljunk. Különben ez a „fiúvá fogadás“ értelme is: az Isten-Atya önkiüresítő szeretete teremtménye iránt nem hagyta meg a bűn elveszettségében és szolgaságában az embert, hanem az Isten Ige emberré válása által gyermekévé, Krisztus Testének tagjává tette őt, a Szentlélek kegyelméből.

Mindnyájan arra vagyunk hát elhívottak, hogy elfogadjuk ezt az isteni ajándékot, és részesei legyünk az Ige önkiüresítésének emberi ésszel felfoghatatlan misztériumának. Erre csakis az Isten Fiába és Igéjébe vetett hittel lehetünk képesek, aki emberré lett azért, hogy kegyelem szerint Istenné tegye az elbukott embert. „A szív egyszerűségében“ (Kol 3,22) hiszünk, „nem mint balgák, hanem mint bölcsek“ (Ef 5,15), a gondolkodás „jóságával“, és a Neki és akaratának való teljes odaadásban, bizonyosak lévé abban, hogy emberré válásával megváltotta a romlától a bűn által megromlott embert. Ezt a bűntől való felszabadulást csak Krisztus Testében, az Egyházban érhetjük el, ha részt veszünk a szent misztériumokban, különösen a Szent Eucharisztia misztériumában, amely által Jézus Krisztussak egy testből és egy vérből valók leszünk.

Imádkozzunk hát a testben megjelent Istenhez, hogy az idei karácsonyi ünnepek alkalmat kínáljanak a lelki újjászületésre az abbéli reményben hogy Isten valódi gyermekeivé válhatunk. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk szívből kellemes és áldott karácsonyt és boldog új évet 2020-ra, az Ausztriai Szent Metropólia és a Magyarországi Exarchátus valamennyi gyermekének.

Atyai szeretettel az Úrban,

†Arszeniosz metropolita

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS