Segítségünk a Szent Kereszt kegyelme!

2020 március 22

Galéria

A metropolita üzenete Nagyböjt harmadik vasárnapján

Be kell vallanom, hogy már sokszor végeztem így, úgymond szerzetesi módon Liturgiát, csupán egy-két emberrel. Ennek is megvan a maga kegyelme. Ez a mai Isteni Liturgia azonban egészen új volt számomra, mivel a kereszt körül hiányoztak a virágok, hiányoztatok ti mindnyájan a templomból. Emiatt egyszer csak megtelt a lelkem gyötrelemmel. Aztán valahogy másképp, a lélek szemével jelenvalóként láttalak bennetek. Láttam mindnyájatokat a padjaitokban, mindenkit a helyén és láttam, ahogy sokan mások is érkeznek a templomba, ismerősök, ismeretlenek, velünk a hitben egyek. Ez megnyugtatott, és segített abban, hogy mindenkit elhelyezzek az áldozati diszkoszon és Krisztus lábainál.

Ezekben a napokban a Keresztről olvasva is láttam, hogy létezik a kereszt elhagyásának kísértése.

Ez a mi keresztünk, kedves Testvéreim, ezekben a napokban. A kereszt, ahogy mondtuk, nem csupán fájdalom, hanem szeretet is. A szeretet tehát, és ez a kereszt most azt kívánja tőlünk, hogy otthonainkban maradjunk azért, hogy megóvjuk egymást és majd újra együtt ünnepelhessünk, mint közösség, és Krisztus Teste. Ez az, amire várakozzunk! A holtak feltámadására és az élők találkozására!

Segítségünk az Isten kegyelme, legyen velünk mindnyájunkkal!

Arszeniosz püspökARSZENIOSZ METROPOLITA BESZÉDE A KERESZTHÓDOLÁS VASÁRNAPJÁN


Ma, a Nagyböjt harmadik vasárnapján Kedves Testvéreim, az Εgyház a mi Urunk, Istenünk és Megváltónk Jézus Krisztus keresztjét nyújtja hódolatra. Az Egyház felajánlja, hogy a mai napon hódoljunk az Úr Keresztje előtt. A Keresztnek, mely egyesít.

Krisztus – ahogy a tropárion is mondja – kitárt karral, tenyerével a Kereszten egyesítette azt, ami korábban megosztott volt, ami korábban el volt választva. Tehát nem csupán a nemzeteket, ahogy egy másik tropárion mondja, hanem magát az embert tette eggyé. Az ember a bűnnel a megosztottság drámáját élte meg. Elsősorban a személy megosztottságát.

Ahogy megfigyeljük az első emberpárt a bűnbeesést követően látjuk, hogy pontosan ezt a drámát élik. Mit mond Ádám Évának a bűn elkövetése előtt? Uram, ez a személy egy velem, csont a csontomból. Aki életet kapott belőlem és egy lett velem. A bűnt követően pedig így beszél róla: Ez, akit Te adtál ide nekem. Előtte, ahogy ma mondanánk Édesem, Álmom, Szerelmem aztánpedig csak nyűg. Megosztottságot él az ember,az egység megtörtségét. Aztán eljön Krisztus, hogy a Kereszten egyesítse az embert és az ember teljességében válik egységessé. Ekkor az értelem, mely Isten felé fordul, azt akarja, amit Isten akar. Isten akarata felé irányul. Maga az akarat képessége úgy szintén. A vágyakozás Istent vágyja. És az ember egyé válik, egységessé. Ha ez az egység nincs meg, akkor mást akarok, mást csinálok, mást akar az értelem, mást a vágyak, mást a szándék, mást a szív.

A kereszt felemelésével, hódolatával ma az Egyház szeretne valamit mutatni nekünk. Azt, hogy Krisztus nem a halál után, hanem a halállal a kereszten győzte le a halált. Halálával a kereszten győzte le a halált!

Az Egyház a Keresztet hódolatra nyújtva szeretné számunkra megmutatni, hogy a kereszt a mi erőnk. A Nagyböjt közepén, három héttel a Szent és Nagy Hét előtt azt mondja nekünk, hogy ha szeretnétek a feltámadáshoz eljutni, hódolnotok kell a Szent Keresztnek és meg kell értenetek a Kereszt misztériumát, a kereszt útját kell járnotok. Ezt azért teszi, hogy utat mutasson és erőt adjon hozzá. A feltámadás a kereszt előfeltétele. Sokszor azt gondoljuk, hogy minden a kereszttel teljesedik be. Nem így van. A keresztnek van egy célja. Maga a feltámadás, a kereszt pedig Isten szeretetének kifejezése az ember iránt. Krisztus vállalta a keresztet és szenvedett azért, hogy az embernek a megváltás lehetőségét adja, hogy az embert az üdvösségre segítse, hogy a feltámadást adja az embernek. Azért, hogy feltámassza az embert!

Ezen a nagy ünnepen, melyet ma ünneplünk, arra hívunk benneteket, hogy a kereszt útját járjuk, ami annak ellenére, hogy úgy tűnik a fájdalom útja, lényegében a szereteté. Mivel Isten szeretetből jött el hozzánk, szeretetből szenvedett, szeretetből kifejezvén a Szentháromság misztériumát jött el, hogy megmentse az embert. Isten, az Atya szeretetből feláldozza a Fiát. A Fiú szeretetből elfogadja, hogy áldozattá váljék és felszáll a Keresztre. A Szentlélek pedig a szeretetnek pontosan ezen áldozata által győzedelmeskedik. Az Egyházunkban minden, mindenek, mindenhol eggyé válnak, osztozva ebben a szeretetben.

Különösen ezekben a napokban, amikor talán sokak hite próbára van téve ezért a szeretetéért, hívunk benneteket, hogy maradjunk egységben! Hívunk, hogy maradjunk együtt az imában és kérjünk Istentől alázattal, leszegett fővel könyörületet.

Amit Ő akar! A kereszt útján járjunk, ami az áldozat, az engedelmesség, de legfőképp a Szeretet és a Feltámadás útja. Ne feledjük, hogy az életben és az Ortodox Egyház tapasztalatábana kereszt előfeltételezi a feltámadást. Muszáj, hogy létezzen feltámadás, mely a Szeretet, a Megváltás, az ember megújulásának kifejeződése; az ember kiüresedése azért, hogy megérthessük a Kereszt misztériumát.

Segítségünk a tiszteletre méltó és életadó Kereszt kegyelme. Az Úr ajándékozzon meg bennünket kegyelmével, a Szent Kereszt óvjon minket. Az Úr adjon világosságot és méltasson bennünket, hogy majdan Szent Feltámadásának örvendhessünk!

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS