Egyiptomi Szent Mária ünnepén

2020 április 02

Galéria

Arszeniosz metropolita beszéde

Szentháromság őrizzen bennünket mindenkor!

Áldott napot és hónapot kívánok mindenkinek! Adja Isten, hogy ebben az új hónapban véget érjen megpróbáltatásunk és Krisztus feltámadásával mindannyian feltámadjunk és újból mind együtt éljük Isten szeretetét és irgalmát, egy közösségként, egy emberiségként. De legfőképp éljük meg a Szentháromságos Isten jelenlétét életünkben. Ma Egyházunk egy nagy szentjének ünnepe van, Egyiptomi Szent Máriáé, aki a bűnbánat példája mindannyiunk számára. Olyan emberről van szó, aki élete közepéig úgyszólván tagadta Istent, akit saját akarata vezérelt. Végül is ezt jelenti a bűn. A Szentháromságos Isten jelenlétének tagadása az életünkben azt jelenti, hogy a saját akaratunkat követjük. Így tehát Egyiptomi Mária sok éven keresztül saját egóját, saját akaratát követte és a pusztulást tapasztalta meg, mivel hiányzott az életéből az Ige, vagyis Krisztus, aki mindent önmagában egyesít. A bűnt követve eljutott a Szent Városba, Jeruzsálembe. A Tiszteletreméltó Szent Kereszt, Krisztus Keresztje, az áldozat és szeretet szimbóluma előtt megértette, hogy számára a legfontosabb, hogy ezt a szeretetet, Istennek a szeretetét élje ahelyett, hogy szeretők számtalan egyéjszakás, egyórás kalandjait kövesse, melyek csak ideiglenesek és nem töltik be az embert. Attól kezdve, hogy megérezte, hogy talán örökre megfosztatik Isten szeretetétől, az összes többi szerelmet kisöpörte, és Isten szeretetéért indított hajtóvadászatot, tehát Isten jelenlétéért az életében. Mindent elhagyott és elfutott a sivatagba, ahol aszkézisben és bűnbánatban élt. Volt már szó arról, mit jelent aszkézis és bűnbánat az ortodox egyházban és lelkiségben. Isten üldözése, Isten felfedezése! Törekvés, hogy Istent felfedezzük, Istenre várakozás. Azt jelenti: Várom az Istent, hogy az éj közepén elérkezzen; és szüntelen várakozásomban lámpásom olajjal töltve, mert már előre gondoskodtam róla. Ott várok és tapodtat sem mozdulok onnan. Teljes önátadást jelent Istennek. Ezt tette Egyiptomi Mária, ezt az üdvösséges állapotot igyekezett életében megtartani, vagyis ezt a felajánlottságot Istennek. Mert, ahogy említettük is, a halál tulajdonképpen a saját magunknak való önátadás. Bűn és halál egy és ugyanaz. A bűn az eljövendő javaktól való megfosztottság. Az üdvösség pedig ezen javak élvezetének adománya és elfogadása. Ez az, amit előbbre valónak tartott Egyiptomi Mária. A görög nyelvben az üdvösség sértetlen állapotot, egységet és teljességet jelent. Az ember összeszedi magát, mondjuk talán úgy: összeszedetté válik és Istennek adatik. Mit mondhatunk Istenről? Isten Közösség, Közösség a személyben, vagy inkább közösségben élő Személy. Istenünk egy, de nincs egyedül – így hát mi is, személyek közösségeként ebben az időszakban, amikor kényszerű elválasztottságban élünk, egyek vagyunk, de nem vagyunk egyedül. Egyek vagyunk Istennel, egyek egymással, és soha nem vagyunk egyedül.

Kérjük a bűnbánat ezen a kegyelmét, melyben Egyiptomi Mária élt, kövessük a példáját,hogy elnyerjük az Üdvösséget, várjuk Krisztust és fogadjuk el a Feltámadás ajándékát, amit elhoz számunkra!

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS