Nagypéntek

2020 április 16

Galéria

Arszeniosz metropolita gondolatai a nagypénteki hajnali szolgálat után

"Az Úr legfőbb ezt hagyta meg nekünk: szeressétek egymást. Ő is ennek a szeretetnek a kinyilvánítása miatt jött el. Amikor a kereszten függ, sokan gúnyolódnak rajta: 'Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről', mutasd meg az erődet. Hogyan is tehetné? Hiszen éppen az által mutatja meg az erejét, hogy nem hagyja ott a Keresztet. Krisztus ereje éppen a Kereszt: és arra tanít bennünket, hogy mi se akarjunk a kereszttől megszabadulni.

Vegyük észre, hogy Isten Országának első polgára: egy gonosztevő. A lator, aki Krisztushoz fordul. Aranyszájú Szent János mond róla valami nagyon szépet: "Rabló voltál egész életedben, most is eloroztad a Mennyek Országát, hirtelen, tolvaj módra, egy szóval: Emlékezz meg rólam, Uram...". Mindez azért volt, mert képes volt lelkének szemével megpillantani maga mellett az Urat, a világ Uralkodóját. Ma úgy hisszük, másvalaki uralja a világot - de hűséges az Isten, az történik végül , ami az Ő akarata. Most különös Nagyhetet élünk át. Hódolva a Kereszt előtt, engedtem a kísértésnek, és azt mondtam magamban: Add Uram, hogy ne éljünk meg soha mégy egy hasonló Húsvétot. De aztán beláttam: te tudod jobban, mire van szükségünk. Aztán egyszer csak azt éreztem, hogy a templom tömve van, tele van emberekkel: és hallottam, hogy rengetegen hódolnak a Kereszt előtt. És megértettem: ti vagytok itt lelkileg, ahogy otthon, könnyes szemmel, hódoltok a Megfeszített előtt."

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS