Ima járvány idején

2020 május 29

Galéria

Őszentsége, Bartholomeosz ökumenikus pátriárka imája a koronavírus megszűnéséért

Uram, Jézus Krisztus, az Atya minden időknek előtti igéje, aki emberszeretetből magadra vetted az emberi alakot, alászállottál kimondhatatlan és felfoghatatlan módon, megnyitottad a paradicsom kapuit Ádám nemzetsége előtt, és halhatatlanságot ajándékoztál nekünk kereszted és feltámadásod által, és elküldted a Szentlelket szent tanítványidnak és apostolaidnak, akik megvilágosították az egész világot és elvezettek mindannyiónkat az igazsághoz, hallgass meg minket, akik alázatosan eléd borulunk.

Fogadd el, ó mindent meghalló, mindent megáldó, mindenben jóakaratú Urunk, a mi könyörgésünket. Jóság forrása, minden jónak és minden jócselekedetnek adományozója, nyújtsd ki felénk segítő kezedet, Te, aki mindig többet adsz, mint amit kérünk. Szabadíts meg minket ettől a szörnyű kórtól és a vele járó szenvedésektől. Küldd el mindent gyógyító kegyelmedet a betegekhez és adj nekik bátorságot és gyors és teljes gyógyulást. Erősítsd meg az orvosokat és mindazokat, akik a betegekkel foglalkoznak. Őrizz meg minket a Te oltalmad alatt, lelkek és testek orvosa, ajándékozz nekünk, a Te szolgáidnak, jó egészséget, józan gondolkodást, tiszta szívet, minden felülről származó áldást és az igaz lelket újítsd meg bennünk.

Taníts meg minket a Te rendeléseidre és adj nekünk, Uralkodó, hitet a cselekvő szeretet és a megingathatatlan remény által, hogy megdicsőüljön a Te legszentebb és mennyei Neved és hogy segítsük felebarátunkat, „akit Isten szeret”.

Hajtsd ide füledet, Urunk, aki feltámadtál a holtak közül és támassz fel minket is, és erősíts meg minket a te parancsolataid megtartásában, az Istenszülő közbenjárása által, aki minden szentek közül az első, aki az Életet-adó forrás, aki szüntelenül árasztja „a gyógyulások kimeríthetetlen folyamát”, és a Neked, minden szentek legszentebb Igéjének öröktől fogva kedves minden szentjeid imái által,

Amin

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS