A budapesti kápolna ünnepe

2020 augusztus 20

Galéria

Arszeniosz metropolita főpapi liturgiát végzett a váci utcai Szent István és Szent Hierotheosz-kápolnában a kápolna védőszentjeinek ünnepén.

Az ünnep előestéjén tartott vecsernyén és kenyér-áldáson a püspök még nem tudott jelen lenni, mivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által szervezett közös imádságon vett részt Szentirmai Róbert atya kíséretében a fasori evangélikus templomban.

Az ünnepi liturgián a budapesti egyházközség hívei és papjai vettek részt A metropolita a liturgia végén tartott ünnepi homíliájában összekapcsolta Szent István és Szent Hierotheosz alakját az Istenszülőével, akinek elszenderedését nemrég ünnepelte az Egyház. Mint mondta, a szentekben a legfontosabb az alázat mozdulata, az az odaadás, amellyel igyekeznek helyreállítani azt az Isten és ember közti viszonyt, amely az ősszülők bűnbeesésével csorbát szenvedett. E kapcsolat helyreállításának ősképe pedig az Istenszülő Szűz, akit az egyházatyák gyakran a szívbéli imádság első megvalósítójának tartanak. Az Istenszülő az atyáknál a "második Éva"-ként szerepel. Az első Éva, Ádámmal együtt, hiába rendelkezett Isten közvetlen ismeretével, egy idegen szóra hallgatott, amely azt súgta neki: "Talán..." "Mi van, ha..." A bukott ember azóta is ezekkel az életét betöltő és meghatározó gondolatokkal küszködik: a "talánokkal". Az Istenszülő szívből jövő szava, a "Legyen velem a te igéd szerint" helyreállítja e megromlott viszonyt, és az embert új lehetőség elé állítja: hogy ne az idegen szóra és saját gondolataira, elképzeléseire és félelmeire hallgatva, hanem az Igére, újból közvetlenül ismerje meg az igazságot. Mint a metropolita elmondta, az Istenszülő elérte az ember számára lehetséges istenközelség állapotának elképzelhető legmagasabb fokát, hiszen ember létére, olyat adott az istenségnek, amivel addig még nem rendelkezett: a testetlen Igének saját testéből adott testet.

A védőszentek ünnepét a kápolna fogadó szobájában tartott szerény fogadás zárta.

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS