Diakónusszentelés Beloianniszban

2021 január 23

Galéria

2021. január 23. napján, szombaton Főtisztelendő Arsenios metropolita Isteni Liturgiát végzett Paisios apameai püspökkel és a Magyarországi Exarchátus klerikusaival együtt a beloianniszi Szent Demeter templomban. A liturgia során Arsenios metropolita Füzesi Zsolt hypodiakónust kézrátétellel és imádsággal diakónussá szentelte azt követően, hogy őt előzőleg a Hajnali Szolgálat végén Paisziosz püspök hypodiakónussá szentelte.

Arsenios metropolita az igehirdetésében különösen hangsúlyozta, hogy minden jó mű Isten műve, és Neki köszönetet és dicséretet kell mondanunk ezért, éppúgy, mint egész életünkért és az Egyház áldásos működéséért.

A metropolita kiemelte, hogy a mai napon, különösen azért a kegyelemért mond köszönetet Istennek, hogy egy fiatalember akként döntött, hogy életét az Egyháznak és az emberek szolgálatának szenteli, és csatlakozik az Egyetemes Patriarchátus Ausztriai Metropóliájának és a Magyarországi Exarchátusának klérusához. Ezzel kapcsolatban különösen hangsúlyozta azt a szoros köteléket, amely Magyarországot Konstantinápolyhoz fűzi, amely kitűnik Szent István király és Szent Hierotheosz püspök példájából. Az Ortodoxia bizonyos fokig hozzátartozik Magyarországnak is a „DNS-éhez”, mondta a metropolita. Arra hívta el az újonnan felszentelt diakónust, hogy az Úr és az emberek iránti alázattal és önfeláldozással teljes egészében adja át magát az Egyház küldetésének. Arra hívatott el, hogy a Megfeszített Krisztust hirdesse; azt az igazságot, hogy Krisztus a valódi megmentője a világnak és az emberiség megváltója.  

A liturgia végén az újonnan felszentelt diakónus köszönetet mondott mindenekelőtt Istennek a Tőle kapott kegyelmi adományért, valamint a metropolitának, továbbá szüleinek, a feleségének és hat gyermekének. Ígéretet tett arra, hogy magát családjával együtt az Evangélium szolgálatába állítja, az emberek javára.    

Az újonnan felszentelt diakónus végül agapéra hívta meg a vele együtt ünneplőket, ahol a hatályos hazai járványügyi és higiéniai előírásokat betartva, lehetőség volt a beszélgetésre.  

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS