FŐPAPI LITURGIA A BUDAPESTI KÁPOLNÁBAN

2021 január 24

Galéria

Január 24-én, vasárnap Arszeniosz metropolita főpapi liturgiát celebrált a Szent Hierotheosz és Szent István-kápolnában.

Az adott napra szóló evangéliumi perikópa "a jerikói vak" története volt: ennek kapcsán a metropolita elmondta, hogy Aranyszájú Szt. János egyik beszédében számtalan olyan okot sorol fel, amiért a vaknak nem lehetett volna az Úr közelébe jutnia; akadályokat, amik természetes akadályt gördíthettek volna a találkozás elé. És mégis: a vak kitartóan kiáltozik: "Uram, Dávid Fia, irgalmazz nekem" - és utat talál a tömegen át, út nyílik előtte. Ebben a jelenlegi, rendhagyó helyzetben - folytatta Arszeniosz metropolita - nekünk is számtalan okunk van rá, hogyne jöjjünk templomba, számtalan természetes akadály adódik. De úgy kell tennünk, mint a vaknak: "és mégis". Mert az ortodox egyház nem azt tanítja, hogy a templom megvéd bennünket a betegségtől, a vírustól. Elkaphatjuk, persze, itt is, épp úgy mint máshol. Az Eucharisztiában sem azért részesülünk, hogy ne haljunk meg itt a földön, hanem hogy örök életünk legyen. Azért kell a hitnek az "és mégis"-hez, a "mindennek ellenére" állapotáig eljutnia, hogy az örök élettől és az örök világosságtól ne fosztassunk meg.

2022 június 27

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS