Papszentelés Kecskeméten

2021 május 15

Galéria

Az elmúlt hétvégén, május 15-én őeminenciája, Arszéniosz Metropolita Rugyko Maximosz fődiakónus kíséretében látogatást tett a kecskeméti Szent Háromság templomban, ahol Isteni Liturgia keretében imádsággal kísért kézrátétellel pappá szentelte Füzesi Zsolt diakónust. A szertartáson Paisziosz püspök atya és papság mellett az Exarchátus számos híve is megjelent, emellett és az újonnan szentelt pap családja és baráti köre is osztozott az Egyház örömében.

A szentelendő a felszentelést megelőzően hálát adott az őt meghívó Istennek, a szentelő püspöknek és mindazoknak, akik a hívás meghallásában segítségére voltak, emellett – minden jelenlévő imáját kérve – ígéretet tett az engedelmes és áldozatos papi életre.

Arszéniosz metropolita beszédében – hivatkozva az aznap elhangzott evangéliumra – a Krisztus feltámadásából fakadó örömre, és az ebből a hitből táplálkozó, félelmet nem ismerő életre buzdította a szentelendőt és minden jelenlévő papot és hívőt. Emlékeztetett arra, hogy ebben az örömben osztozik az Egyházzal nemcsak minden ember, hanem titokzatos módon az egész teremtés, maga a kozmosz is, ezért a szentelendőt is arra buzdította, hogy bátran hirdesse Krisztus halál feletti győzelmét, és tegye megragadhatóvá ennek a hitnek az örömét. A metropolita a jelenlévő papság támogatását is kérte az újonnan szentelt szolgálatához, melynek kezdő állomásául Kecskemétet és vonzáskörzetét jelölte meg.

A szentelési szertartást és a követően az ünneplő közösség gratulált az Egyház új papjának, és további beszélgetésre és ünneplésre is lehetőség nyílt Liturgiát kísérő agapé keretében.

2022 május 23

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS