Archívum

BARTHOLOMEOSZ PATRIARCHA A SZENT NAGYBÖJT KEZDETÉN — 2022 március 06

HITTANÍTÓ BESZÉD A SZENT ÉS NAGY BÖJT KEZDETEKOR +BARTHOLOMEOSZ ISTEN KEGYELMÉBŐL KONSTANTINÁPOLY ÉS ÚJ RÓMA ÉRSEKE ÉS EGYETEMES PATRIARCHA AZ EGYHÁZ TELJES NÉPÉHEZ KEGYELEM ÉS BÉKESSÉG A MI ÜDVÖZÍTŐNKTŐL ÉS URUNKTÓL JÉZUS KRISZTUSTÓL TŐLÜNK PEDIG IMÁDSÁG, ÁLDÁS ÉS MEGBOCSÁTÁS

Exarchai nyilatkozat — 2022 február 27

Őeminenciája Dr. Arsenios Kardamakis Ausztria Metropolitája, Magyarország és Közép-Európa Exarchája nyilatkozata az ukrajnai háborúról

BARTHOLOMEOSZ PATRIARCHA BUDAPESTEN — 2021 szeptember 14

2021. szeptember 10-12. között a katolikus egyház meghívására Magyarországra látogatott I. Bartholomeosz konstantinápolyi egyetemes patriarcha, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróeseményeire.

ARSZENIOSZ METROPOLITA ÁLLAMI KITÜNTETÉSE — 2021 augusztus 20

Ez év augusztus huszadikán, a magyar nép megvilágosítói, Szent István király és Szent Hierotheosz püspök ünnepnapján, a magyar nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke, Áder János, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében ünnepélyes keretek közt átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozatának kitüntetését Arszeniosz Kardamákisz püspök úrnak, ausztriai metropolitának, magyarországi- és közép-európai exarchának.

SZENT ISTVÁN ÉS SZENT HIEROTHEOSZ ÜNNEPE — 2021 augusztus 20

Augusztus huszadikán főpapi liturgiát szolgált Arszeniosz metropolita és Paisziosz püspök a váci utcai kápolnában a kápolna védőszentjeinek ünnepén, az egyházközség papjai, valamint Füzék Borisz atya és Szentirmai Róbert atya részvételével.

Krisztus Színeváltozásának ünnepe — 2021 augusztus 06

2021. augusztus 5-én és 6-án Arszéniosz metropolita lelkipásztori látogatást tett a Magyar Exarchátusban. Augusztus 5-én este Alkonyati istentiszteleten vett rész Budapesten a Váci utcai Szent Hieroteosz és Szent István kápolnában. A szertartás után a metropolita a jelenlévőket az egyházatyák kommentárjaival kiegészítve emlékeztette az ünnep jelentőségére és tartalmára.

TEMPLOMÜNNEP BELOIANNISZBAN — 2021 május 23

A belojanniszi templom ez évben ünnepli felszentelésének 25. évfordulóját.

Papszentelés Kecskeméten — 2021 május 15

Az elmúlt hétvégén, május 15-én őeminenciája, Arszéniosz Metropolita Rugyko Maximosz fődiakónus kíséretében látogatást tett a kecskeméti Szent Háromság templomban, ahol Isteni Liturgia keretében imádsággal kísért kézrátétellel pappá szentelte Füzesi Zsolt diakónust. A szertartáson Paisziosz püspök atya és papság mellett az Exarchátus számos híve is megjelent, emellett és az újonnan szentelt pap családja és baráti köre is osztozott az Egyház örömében.

BARTHOLOMEOSZ PATRIARCHA A SZENT NAGYBÖJT KEZDETÉN — 2021 március 14

+ BARTHOLOMEOSZ ISTEN KEGYELMÉBŐL KONSTANTINÁPOLY – AZ ÚJ RÓMA ÉRSEKE EGYETEMES PATRIARCHA HITTANÍTÓ BESZÉDE A SZENT NAGYBÖJT KEZDETÉN AZ EGYHÁZ EGÉSZ NÉPÉNEK KEGYELEM ÉS BÉKESSÉG, A MI ÜDVÖZÍTŐNKTŐL ÉS URUNKTÓL JÉZUS KRISZTUSTÓL, RÉSZÜNKRŐL PEDIG IMA, ÁLDÁS ÉS MEGBOCSÁTÁS

FŐPAPI LITURGIA A BUDAPESTI KÁPOLNÁBAN — 2021 január 24

Január 24-én, vasárnap Arszeniosz metropolita főpapi liturgiát celebrált a Szent Hierotheosz és Szent István-kápolnában.

Diakónusszentelés Beloianniszban — 2021 január 23

2021. január 23. napján, szombaton Főtisztelendő Arsenios metropolita Isteni Liturgiát végzett Paisios apameai püspökkel és a Magyarországi Exarchátus klerikusaival együtt a beloianniszi Szent Demeter templomban. A liturgia során Arsenios metropolita Füzesi Zsolt hypodiakónust kézrátétellel és imádsággal diakónussá szentelte azt követően, hogy őt előzőleg a Hajnali Szolgálat végén Paisziosz püspök hypodiakónussá szentelte.

VÍZKERESZT ÜNNEPE ÉS A DUNA MEGÁLDÁSA — 2021 január 07

Január 6-án a budapesti kápolnában Paisziosz Larendzákisz püspök tartott főpapi liturgiát, amelyet az ilyenkor szokásos nagy vízszentelési szertartás követett.

A budapesti kápolna ünnepe — 2020 augusztus 20

Arszeniosz metropolita főpapi liturgiát végzett a váci utcai Szent István és Szent Hierotheosz-kápolnában a kápolna védőszentjeinek ünnepén.

Főpapi liturgia és emléktábla-avatás Beloianniszban — 2020 augusztus 19

2020. augusztus 19 -én Arszeniosz metropolita az Exarchátus papságának és hívő népének részvételével, valamint meghívott vendégek jelenlétében Isteni Liturgiát végzett államalapító Szent István királyunk és Magyarország első missziós püspökének, Szent Hierotheosznak az emlékére.

FŐPAPI LITURGIA A SZENT GYÖRGY-HEGYEN — 2020 augusztus 08

Augusztus hatodikán, Urunk Színeváltozásának ünnepén Arszeniosz metropolita liturgiát szolgált Márton atyával, az Örömhírvétel-remeteségben

FŐPAPI LITURGIA TIHANYBAN — 2020 augusztus 02

Augusztus 2-án, vasárnap Apamea címzetes püspöke, Paisziosz Larendzákisz, a Magyarországi Exarchátus segédpüspökeként főpapi liturgiát szolgált Tihanyban a balaton-felvidéki ukrán ortodox hívek számára, Jurij Sztrugov és Ötvös Csaba József atyákkal együtt magyar, ukrán és görög nyelven. A liturgiát a vendéglátó bencés atyákkal közös ebéd zárta.

Pünkösd ünnepe - a kecskeméti templom ünnepe — 2020 június 11

Pünkösd vasárnapján került sor a kecskeméti Szentháromság-templom ünnepére.

Ima járvány idején — 2020 május 29

Őszentsége, Bartholomeosz ökumenikus pátriárka imája a koronavírus megszűnéséért

A Feltámadás öröme és a kereszt — 2020 május 29

Arszeniosz, Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája

Szakmai beszámoló — 2020 május 25

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

MEGHÍVÓ A BELOINANISZI TEMPLOM ÜNNEPÉRE — 2020 május 18

Istennek szentjei, járjatok közben érettünk!

KRISZTUS FELTÁMADT! — 2020 április 19

Húsvéti képeslap Arszeniosz metropolitától.

SZENT HÚSVÉT, 2020 — 2020 április 18

Az Ausztriai Metropólia

és a Magyarországi Exarchátus

papságának és hívő népének

Nagypéntek — 2020 április 16

Arszeniosz metropolita gondolatai a nagypénteki hajnali szolgálat után

Bartholomeosz pátriárka nagyheti beszéde — 2020 április 13

Testvéreim és gyermekeim az Úrban!

Nagyheti istentiszteleti szövegek — 2020 április 13

Szeretnénk megkönnyíteni a Nagyhéten való részételt, ahogy csak lehet, azok számára is, akik nem tudják vagy nem szeretnék online követni a szertartásokat, hanem szívesebben olvasnák-imádkoznák azokat magukban.

Szent és Nagy Hét — 2020 április 11

Arszeniosz metropolita levele az Ausztriai Metropólia és a Magyarországi Exarchátus Papságához és hívő népéhez.

Egyiptomi Szent Mária ünnepén — 2020 április 02

Arszeniosz metropolita beszéde

A CSENDBEN REJTŐZŐ ISTEN — 2020 március 25

Arszeniosz metropolita beszéde az Örömhírvétel Ünnepén

Segítségünk a Szent Kereszt kegyelme! — 2020 március 22

A metropolita üzenete Nagyböjt harmadik vasárnapján

Előadás a Múzeum utcában. — 2020 március 15

Palamasz Szt Gergely tanítása az imádságról.

Bartholomaiosz Ökumenikus Pátriárka Nagyböjti Üzenete
2020 március 01

Felolvasandó a templomokban a Megbocsátás Vasárnapján (Vajhagyó Vasárnapon), március 1-én, közvetlenül a Szent Evangélium után

Arszeniosz metropolita nagyböjti üzenete — 2020 március 01

Az Ausztriai Metropólia és a Magyarországi Exarchia klérusának és híveinek 2020, Nagyböjt.

Jézus-ima és a keleti kereszténység — 2020 február 22

Újra konferenciát rendezünk Jézus-ima és a keleti kereszténység címmel 2020 február 22-én 10.00 órától a Sapientia Hittudományi Főiskolán.

A részletes program megtekinthető a galériában.

Változások a honlapon — 2020 január 28

Új anyagokkal bővült honlapunk!

Megemlékezés Kalota József atyáról — 2020 január 19

Két éve hunyt el Kalota József atya, az Egyetemes Trón protopresbitere, érseki vikárius.

Ünnep a Múzeum utcában — 2020 január 19

A Múzeum utcai, Isten Bölcsességének szentelt kápolnában január 19-én Arszeniosz metropolita végezte az ünnepi szertartásokat.

Meghívó vízszentelésre — 2020 január 18

2020. január 18-án, szombaton 10 órától Arszeniosz Kardamákisz, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Ausztriai metropolitája, Magyarországi és Közép-európai Exarchája Vízkereszt alkalmából ünnepi liturgiát végez Keszthelyen a Fő téri Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban.

Vízszentelés és a Balaton megáldása — 2020 január 18

2020. január 18-án, szombaton került sor Keszthelyen a hagyományos, főpapi liturgiával egybekötött vízszentelési szertartásra az Exarchátus fenntartásában működő Család Iskola szervezésében.

Karácsony, 2019 — 2019 december 24

Az Ausztriai Metropólia

és a Magyarországi Exarchátus

papjainak és hívő népének

A Moravski kamarakórus karácsonyi koncertje — 2019 december 14

A Magyarországi Orthodox Exarchátus és a Csepeli Ukrán Önkörmányzat szeretettel meghívja Önt és családját a Moravski kamarakórus karácsonyi koncertjére 2019. december 14-én 18 órai kezdettel.

Keresztény Hidak IV — 2019 december 08

Budapesten vendégeskedett Hierotheosz (Vlahosz) püspök

Szerzetesi fogadalom — 2019 december 06

Bécsben, december hatodikán este ünnepi vecsernye keretében került sor Kupusz Ramóna szerzetessé nyírására, a metropólia Aranyszájú Szent János tiszteletére szentelt kápolnájában.

A szigetszentmiklósi kápolna ünepe — 2019 december 01

Főpapi liturgia és felolvasó avatás.

Papszentelés és felolvasó-avatás — 2019 november 22

Az Istenszülő templomi bevezetésének ünnepén Beloianniszban került sor Ötvös Csaba-József diakónus pappá szentelésére, és Túri Máté felolvasóvá avatására.

Papszentelés és felolvasóvá avatás — 2019 november 21

Ötvös Joszif atya pappá szentelése és Túri Máté felolvasóvá avatására Beloianniszban.

Athanasziosz Gikasz atya budapesti látogatása — 2019 november 17

Az Exarchátus meghívására - a Keresztény Hidak c. programsorozat keretében - Magyarországon vendégeskedett Athanasziosz Gikasz protopresbiter, az áthoszi Szimonópetrasz-monostor thesszaloniki templomának papja.

Szigetszentmiklósi fejlesztések — 2019 november 13

Elkészült a szigetszentmiklósi egyházközség parókiájának külső hőszigetelése, és külső környezete is megújult

Arszeniosz metropolita köszöntése — 2019 november 09

November 9-én este Bécsben ünnepi vecsernyével köszöntöttük Arszeniosz metropolitát, védőszentjének, Kappadókiai Szt. Arszeniosznak az ünnepén. Az ausztriai és magyarországi klérus tagjain és a híveken kívül jelen volt még az észak-görögországi Drama városának püspöke, Pávlosz (Aposztolidisz) metropolita.

Virrasztás Szent Nektáriosz tiszteletére — 2019 november 08

November 8-án, Aiginai Szt. Nektáriosz (1846-1920) ünnepnapjának előestéjén Paisziosz püspök részvételével virrasztást és Isteni Liturgiát végeztünk a budapesti Szt Hierotheosz- és Szt. István-kápolnában.

Szinaxisz — 2019 november 07

Az Ausztriai Metropólia és a Magyarországi Exarchátus papjainak és szerzeteseinek gyűlése

Püspöki Szent Liturgia Beloianniszban — 2019 október 26

Paisziosz püspök atya szolgálatával Isteni Liturgia Szent Demeter tiszteletére Beloianniszban.

Buszos kirándulás Bakonybélbe — 2019 október 23

Október 23-án buszos kirándulást szervezünk Bakonybélbe.

Keresztény Hidak II. — 2019 október 20

A misztika útjai Keleten és Nyugaton.

Keresztény hidak II. — 2019 október 20

Október 20-án vasárnap este hat órakor került sor a Keresztény Hidak-programsorozat második – teltházas – összejövetelére az Exarchátus Múzeum utcai épületében.

Keresztény Hidak — 2019 szeptember 29

Kerekasztal beszélgetés a hagyomány szerepéről

2019. szeptember 29. 18:00 - Budapest, Múzeum utca 11.

Keresztény Hidak I. — 2019 szeptember 29

Szeptember 29-én, vasárnap este az Exarchátus múzeum utcai épülete adott otthont a Keresztény Hidak című programsorozat nyitóestjének.

Állami támogatás — 2019 augusztus 05

A Kersztény Hidak rendevénysorozat állami támogatásáról

Szent Panteleimon gyalogos zarándoklat — 2019 július 27

2019. július 27-én szombaton ismét sor került a 2013-ban Kalota József protopresbiter által kezdeményezett és azóta minden évben megtartott Szent Panteleimon zarándoklatra.

2022 augusztus 09

Apostol:

Evangélium:

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS