Hírek

FŐPAPI LITURGIA A BUDAPESTI KÁPOLNÁBAN — 2021 január 24

Január 24-én, vasárnap Arszeniosz metropolita főpapi liturgiát celebrált a Szent Hierotheosz és Szent István-kápolnában.

Diakónusszentelés Beloianniszban — 2021 január 23

2021. január 23. napján, szombaton Főtisztelendő Arsenios metropolita Isteni Liturgiát végzett Paisios apameai püspökkel és a Magyarországi Exarchátus klerikusaival együtt a beloianniszi Szent Demeter templomban. A liturgia során Arsenios metropolita Füzesi Zsolt diakónust kézrátétellel és imádsággal diakónussá szentelte azt követően, hogy őt előzőleg a Hajnali Szolgálat végén Paisziosz püspök hypodiakónussá szentelte.

VÍZKERESZT ÜNNEPE ÉS A DUNA MEGÁLDÁSA — 2021 január 07

Január 6-án a budapesti kápolnában Paisziosz Larendzákisz püspök tartott főpapi liturgiát, amelyet az ilyenkor szokásos nagy vízszentelési szertartás követett.

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS