Hírek

PAPSZENTELÉS ÉS FELOLVASÓVÁ AVATÁS — 2019 november 21

Ötvös Joszif atya pappá szentelése és Túri Máté felolvasóvá avatására Beloianniszban.

ATHANASZIOSZ GIKASZ ATYA BUDAPESTI LÁTOGATÁSA — 2019 november 17

Az Exarchátus meghívására - a Keresztény Hidak c. programsorozat keretében - Magyarországon vendégeskedett Athanasziosz Gikasz protopresbiter, az áthoszi Szimonópetrasz-monostor thesszaloniki templomának papja.

Szigetszentmiklósi fejlesztések — 2019 november 13

Elkészült a szigetszentmiklósi egyházközség parókiájának külső hőszigetelése, és külső környezete is megújult

Arszeniosz metropolita köszöntése — 2019 november 09

November 9-én este Bécsben ünnepi vecsernyével köszöntöttük Arszeniosz metropolitát, védőszentjének, Kappadókiai Szt. Arszeniosznak az ünnepén. Az ausztriai és magyarországi klérus tagjain és a híveken kívül jelen volt még az észak-görögországi Drama városának püspöke, Pávlosz (Aposztolidisz) metropolita.

Virrasztás Szent Nektáriosz tiszteletére — 2019 november 08

November 8-án, Aiginai Szt. Nektáriosz (1846-1920) ünnepnapjának előestéjén Paisziosz püspök részvételével virrasztást és Isteni Liturgiát végeztünk a budapesti Szt Hierotheosz- és Szt. István-kápolnában.

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS