Arszeniosz Kardamákisz

   
tisztség: metropolita
szolgálat helye: Ausztriai Metropólia
e-mail: metropolita@patriatchatus.hu
 

A krétai Iráklionban született 1973 október 31-én.

Az athéni egyetem teológiai karának elvégzése után Strassbourgban végezte a doktori iskolát, ahol 2011-ben a kánonjog doktora lett.

A krétai Epanoszífi Szt. György-monostorban lett szerzetes.

1998-ban diakónussá szentelték Németországban, ahol Karsruhéban szolgált

2002-es pappá szentelését követően, 2004-től a franciaországi metropólia püspökhelyettesi tisztét töltötte be.

2011. november 30-án, a Konstantinápolyi Egyetemes Trón ünnepén szentelték püspökké.

2021 szeptember 23

A dicsőséges Próféta és Előfutár, Keresztelő Szent János fogantatása.

Nincs böjt

Apostol: Gal. 4,22-27

Evangélium: Lk. 1,5-25

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS