Füzék Borisz

   
tisztség: pap
szolgálat helye: Kecskemét
Szentháromság templom
e-mail: fuzek.borisz@patriarchatus.hu
 

1939-ben született Felvidéken

1957-1961 a római Universitá Gregoriana filozófiai és teológiai karon, diplomát (Baccalurea) kapott.

1962-1965 Universitá Cattolica – Milánó, közgazdasági kar Egészen 2008-ig világi tevékenységeket folytatott olasz cégek képviselőjeként Európában, Afrikában, Közép-Keleten majd Magyarországon.

Michail metropolita szentelte őt 2008 augusztus 15-én Bécsben diakónussá, majd 2009 január 18-án Beloianniszban pappá.

Jelenleg a Kecskeméti Szentháromság templom parókusa.

2016.10.16-án Arsenios metropolita, protopresbiteré nevezte ki Kecskeméten.

2021 december 09

Apostol:

Evangélium:

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS