Beloiannisz - Szent Konstantin és Heléna templom

   
cím: Beloiannisz, 2455
Szent Konstantin Park 1
szolgálattevő: Katona László Pródromosz
e-mail: katona.laszlo@patriarchatus.hu
 

A templomot, amelyet neobizánci stílusban emeltek Dimitriu Ádám Achilleasz tervei alapján, 1996. május 19-én szentelte fel Szent Konstantin és Heléna tiszteletére Mihail metropolita. Később, amikor a templom a metropolita jóvoltából egy Szent Demeter ereklyével gazdagodott, Demeter nagyvértanú is a templom védőszentjeinek sorába került. A freskókat és a faragott ikonosztázt díszítő ikonokat Kosztasz Xenopulosz, katerini-i ikonfestő készítette.

Bartholomeosz konstantinápolyi pátriárka ünnepi beszédében így fogalmazott:

„Új a templomotok, új a szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, a remény, az öröm, az élet! Újkeletű az anyaegyházzal, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteket, amelyre oly sok évig várt, s amelyet ma kinyilvánítottatok… Tehát senki se szűkölködjék, senki se siránkozzék, járuljatok ide mindnyájan és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.”

A templom és a falu papja, aki a liturgikus szolgálatokat elindította a kilencvenes évek elején Beloianniszban, és aki a templom építését is felügyelte, Kalota József protopresbiter volt, egészen 2018-ban bekövetkezett haláláig. A Magyarországi Exarchátusban több mint egy évtizeden keresztül ő volt az egyetlen klerikus, aki az egész ország területén igyekezett ellátni a papi teendőket az Exarchátus számára.

Emléke örökké éljen!

2022 augusztus 09

Apostol:

Evangélium:

Liturgikus rend

Jelenleg nincs adat

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS