Budapest - Szent Hierotheosz és Szent István kápolna

   
cím: Budapest, 1056
Váci utca 55
szolgálattevő: Nacsinák Gergely András
e-mail: nacsinak.gergely@patriarchatus.hu
 

A szerény, de barátságos kápolna Magyarország apostoli királyának, Szent Istvánnak – akinek ereklyéi is találhatók az oltárasztalon –, és első ortodox püspökének, Szent Hierotheosznak szenteltetett.

Az oltárteret díszítő freskó Korényi János festő-restaurátor felajánlása a kápolnának, csakúgy, mint a szomszédos fogadószobában látható Szent István és Szent Hierotheosz-ikon.

A kápolna ikonosztázán is részben Korényi, részben pedig Dimitrsz Szirengelasz athé ikonfestő munkái láthatók; a famunka pedig Incze Kálmán alkotása.

Az Istenszülő Gyorsan Meghallgató (Gorgoipikoosz)-ikonja az áthosz hegyi Szimonoszpetrasz-monostor apátjának ajándéka: magát az ikont szintén a Szent Hegyen, a Xenofondosz-monostorban festették.

A kápolnában Szent István ereklyéje mellett Szent Miklós, Szent György és Magyar Szent Mózes-ereklye is található.

2020 június 04

Nincs böjt

Apostol: Zsid. 7,26-28, 8,1-2

Evangélium: Jn. 10,1-9

Liturgikus rend

Minden hétköznap
08:00 - Isteni Liturgia
Szombaton
9:00 - Isteni Liturgia
Vasárnap
9:00 - Hajnali Isten tisztelet
10:00 - Isteni Liturgia

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS