Szentes - Myra-i Szent Miklós templom

   
cím: Szentes, 6600
Kossuth Lajos utca 4
szolgálattevő: Füzék Borisz
e-mail: fuzek.borisz@patriarchatus.hu
 

Az egyik leginkább tisztelt ortodox püspöknek, Myra-i Szent Miklósnak szenteltetett a görögök szentesi temploma, amelynek építését tehetős görög családok támogatták. Felépítésére 1786-ban került sor, ekkoriban a környék görögajkú lakossága is a templom környékén telepedett le: a közelben állt a parókia, az iskola, és a kereskedők üzletei is. A templom nyugati építészeti mintákat követ; az oltárt a templomhajótól elválasztó ikonosztáz héttengelyes, háromszintes, aranyozott, műmárványozott, fa vázrendszeru, copf stílusú építmény, amelyen 39 ikontábla foglal helyet. Figyelemreméltóak a Trónoló Istenszülőt és a Tanító Krisztust ábrázoló, gazdag ornamentikájú ikonok a Királyi Ajtó bal- és jobboldalán. Az ikonosztáz ikonjai, csakúgy, mint a boltozatot díszítő falkép az ún. Teneczki-műhely alkotásai. Az ikonfestő, a posztbizánci művészetben egyedülálló módon önmagát is megjelenítette: a Golgota-kereszt tövében, a kárhozott Ádám koponyájának helyére illesztette önarcképét. Ez a festészeti hitvallás egyedülálló az egész posztbizánci görög művészetben. A szentélyben, az oltáron van elhelyezve Szent Agatha vértanúnő ereklyéje, amely Konstantinápolyból került Szentesre. A templom déli homlokzatának falfülkéjében Szent Miklóst ábrázoló freskó látható. Alatta falba épített márványtáblán örökítették meg az egyházalapítók nevét.

2019 december 06

Csodatévő Szent Miklós, myrai püspök (†345k.)

Felmentés borra és olajra

Apostol: Zsid. 13,17-21

Evangélium: Lk. 6,17-23

Liturgikus rend

A hónap minden 2. és 4. vasárnaján
10:00 - Isteni Liturgia

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS