Δίνοντας 1% - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Ortodox Egyházat. Kedvezményezett neve: Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Technikai szám: 0224