PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Június

Szent Pál korintusi gyógyító, szerzetes

Ünnepe: Június 28. Pál atya Korintusból származott keresztény szülőktől. Gyer­meküket keresztény szellemben nevelték. Fiatal korában elment az egyik kolostorba, ott szerzetessé lett, és szigorú életet élt, Egy alkalommal, egy asszony házasságtöréssel vádolta meg a szerzetest, néhány nappal azelőtt született gyermekét elvitte hozzá. Az emberek előtt, a néhány napos gyermek megnevezte atyját így kiderült Pál ártatlansága. …

Szent Pál korintusi gyógyító, szerzetes Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Péter és Pál apostolok

Ünnepe: Június 29. Péter apostol hazája a Genezáreti tó melletti Betszaida volt. Atyja Jőnás halász volt, Péter is ezzel foglalkozott, bátyjával András apostollal együtt. Megházasodott és Kafamaumban telepedett le. Jézus itt gyógyította meg anyósát, a hideglelésből. Amikor Jézus tanítani kez­dett, Péter az elsők között csatlakozott Hozzá. Jézustól a Kéfás, azaz szikla nevet kapta. A csodálatos …

Szent Péter és Pál apostolok Διαβάστε Περισσότερα »

A Tizenkét Szent Apostol emlékezete

Ünnepe: Június 30. A 12 szent apostolt Jézus különböző időben és különböző élethivatásokból hívta meg Magához. Apostoloknak, azaz küldötteknek nevez­te el őket, azért, mert őket akarta mennybemenetele után a világba kül­deni, hogy folytassák művét és Evangélium hirdetését. Emberhalászoknak nevezte őket, és a pünkösdi tropár szerint általuk hálójába ejtette az egész földet. A 12 apostol neveit …

A Tizenkét Szent Apostol emlékezete Διαβάστε Περισσότερα »

Konstantinápolyi Vendéglátó Szent Sámson

Ünnepe: Június 27. Sámson atya Rómában született. Szülei királyi családból szár­mazó gazdag és nemes emberek voltak. Sámson, eredményesen kitanulva a világi bölcseletet, tökéletesen megtanulta az orvosi tudományt is. Ezt gyakorolva sokat segített a szenvedő embereken. Szülei halála után szét­osztotta vagyonát a szegények között, felszabadította szolgáit és Konstantinápolyba ment. Itt Sámson vendégházat alapított az utasok, betegek …

Konstantinápolyi Vendéglátó Szent Sámson Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Szevér atya

Ünnepe: Június 27. Szevér az itáliai Interoklea helység kis templomának papja volt. Jámbor és buzgó pap volt. Egy alkalommal egy halálán levő beteg mellől elkésvén, aki gyónni akart halála előtt, nagy bánatában és szomorúságában imádkozott érte Istenhez. A halott feléledt, és bűneit meggyónván, még 8 napot élt utána.