PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Április

Szent Jakab apostol, Teológus Szent János fivére

Ünnepe: Április 30. Jakab apostol, Zebedeus fia, szent János apostol testvére, egyike a 12 apostolnak. Jánossal együtt hívta meg Jézus, a galileai tenger mellett járva. Az apostolok között Jánossal együtt Jézus bizalmas köréhez tartozott. Földi életében láthatta a Tábor hegyén színében át­változott Jézust, de az olajfák hegyén verejtékezőt is. Mindketten a Boanergesz, azaz mennydörgés fiai …

Szent Jakab apostol, Teológus Szent János fivére Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Donát euroiai (Epirus) püspök

Ünnepe: Április 30. Szent Donát az istenfélő Nagy Teodóz császár uralkodása alatt élt. (379-95.) Az Epirosz szigetén levő Euria püspöke volt. Hitbeli állhatatossága és imádságos élete miatt istentől a csodatevés ajándékát kapta meg. Betegeket gyógyított, esőt hozott le az égből. Nagy Teodóz császár leányát is meggyógyította a gonosz lelkektől, 387 körül halt meg.

Szent Jaszon (Jázon) és Szoszipatrosz (Szoszipáter) apostolok a Hetven közül

Ünnepe: Április 29. Mindnyájan, az I. században szenvedtek vértanúságot hitükért Korfu városában. Szent Jaszon tarzusi származású volt. Szent Szoszipatrosz Achájából származott. Mindketten szent Pál tanítványai és rokonai voltak. Pál apostol Jaszont Tarzusba, Szoszipatroszt pedig Ikoniumba rendelte püspökké. A hit terjesztéséért börtönbe vettetve, a börtönbe megtérítettek 7 gonosztevőt. Ezért mind a hetet forró olajba dobták? amelyben …

Szent Jaszon (Jázon) és Szoszipatrosz (Szoszipáter) apostolok a Hetven közül Διαβάστε Περισσότερα »

A kyzikei 9 szent vértanú

Ünnepe: Április 29. Kyzike Mizia kisázsiai területén található város. Mielőtt Nagy Konstantin császár kormányozta volna a területet, pogány elő­dei üldözték a keresztényeket. A keresztények egy része elrejtőzött, más része önként vállalta a kínzásokat is hitéért és nem rejtőzött el. Ezek közé tartozott a 9 vértanú. Különféle helységekből származtak, de Kyzikében gyűltek össze. Mivel bátran leleplezték …

A kyzikei 9 szent vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Memnon atya

Ünnepe: Április 29. Memnon atya fiatal korától egy kolostorban élt szerzetes­ként. A kolostor főnökévé választották önmegtagadó élete miatt. Istentől a csodatevés bőséges ajándékaiban részesült. Betegeket gyógyított, együtt érző volt a szegények iránt, forrást fakasztott imáival és hajózókat mentett meg az elmerüléstől. Életének ideje nem ismert.