PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Budapesten vendégeskedett Hierotheosz (Vlahosz) püspök

2019. december 8-án a „Keresztény Hidak” – programsorozat idei utolsó előadását a könyveiről jól ismert Hierotheosz, a görögországi Nafpaktosz metropolitája tartotta vasárnap, az Exarchátus múzeum utcai épületében.


A nagyszámú hallgatóság előtt Hierotheosz püspök mintegy két órán át az imádságról, annak erejéről és fontosságáról beszélt, azon belül is az Úr imája, a „Miatyánk” exegézisét kísérelte meg patrisztikus megközelítésben.
Felidézte Áthoszi Szent Sziluán példáját, akinek egyik lelki gyakorlata abban állt, hogy egész éjjelen át tartó virrasztása során semmi egyebet nem tett, mint az Úr imádságát mondta, éspedig egészen lassan, tökéletes szellemi összeszedettséggel, minden egyes szónak lelkileg a mélyére hatolva.
Ily módon egy egész éjen át nem többször, csupáncsak hétszer tudta elmondani a „Miatyánkot”. Hasonlóképpen kellene nekünk is, mondta a püspök, ha nem is ilyen aszketikus intenzitással, de tudatosítanunk az Úr imájában rejlő mélységes teológiai tartalmat, mert személyes, magán-imádságból így válhat az az egész földkerekségért, minden teremtett lényért szóló imává.
A homílián jelen volt Arszeniosz metropolita és Paisziosz segédpüspök is, valamint ortodox, katolikus és görög-katolikus érdeklődők.