PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

MIHAIL METROPOLITA TEMETÉSE

A magyarországi katolikus hírportál így számol be Mihail metropolita temetéséről:

Október 24-én délután 3 órakor ravatalozták fel a bécsi görög-ortodox Szentháromság-székesegyházban az október 18-án elhunyt Michael Staikos metropolitát, görög-ortodox metropolitát, Magyarország és Közép-Európa exarcháját. A temetésre október 25-én 12.30-kor került sor. A gyászistentiszteletet KyrillosKogerakis érsek, Rodosz metropolitája, jelenleg hivatalban lévő bécsi görög-ortodox egyházmegyei adminisztrátor celebrálta.

A 65 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt ortodox főpásztor az ökumené, a keresztény összetartozás nagy példaképe volt Ausztriában és Ausztrián túl is. A Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus Szent Szinódusa 1991 novemberében választotta meg Ausztria metropolitájává és Magyarország exarchájává. 2010-ben Staikos érsek elnöklete alatt megalakult az Osztrák Ortodox Püspöki Konferencia. Staikos két hivatali időszakon át volt az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.

A metropolita számos magas állami és egyházi kitüntetésben részesült: Osztrák Köztársaság Nagykeresztje (2011), Magyar Köztársaság Középkeresztje (1999), Ukrán Köztársasági Érdemrend (2008). 2011-ben, nem sokkal halála előtt magas görög állami kitüntetést vehetett át a bécsi görög nagykövettől és megkapta a magyar állampolgárságot is, ami nagy örömmel töltötte el.

A temetési szertartáson számos vallás képviselői és neves politikusok is részt vettek. Heinz Fischer osztrák államelnök, Wolfgang Schüssel korábbi kancellár, hazánk képviseletében Csallóközi Zoltán, az általános miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke és Csobánczi Horváth Iván bécsi konzul. Katolikus részről megjelent Christoph Schönborn bíboros, Egon Kapellari graz-seckaui, Manfred Scheuer innsbrucki, Ägidius Zsifkovics kismartoni, Stephan Turnovszky és Franz Scharl bécsi segédpüspök, valamint Helmut Krätzl nyugalmazott bécsi segédpüspök. Részt vett a búcsúztatón Michael Bünker evangélikus püspök, Nicolae Dura, a román-ortodox egyház püspöki helynöke, aki az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának jelenlegi elnöke, John Okoro ókatolikus püspök, valamint számos metropolita Görögországból, és Európából.

Jelen volt Serafim Joanta metropolita a román-ortodox egyház, Porfirie Peric püspök a szerb-ortodox egyház képviseletében, továbbá Alexandria, Jeruzsálem, Ciprus és Csehország ortodox egyházi vezetői is.

Az elhunyt utolsó kívánsága volt, hogy koszorú vagy virág helyett a Magyarországi Ortodox Egyház karitatív intézményei részére adakozzanak a gyászolók egy megadott számlaszámra (a 6.604.771-es bécsi Raiffeisen bankszámlaszámra).

A több órán át tartó gyászszertartás főleg görög nyelven zajlott, de német nyelvű imák is helyet kaptak benne. A Konstantinápolyi Ökumenikus pátriárka képviselője után beszédet mondott – többek között – Panagiotis Zografos, a Görög Köztársaság bécsi nagykövete; GrigoriosLarentzakis professzor; Nicolae Dura, a román-ortodox egyház püspöki helynöke, az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Kiemelték az elhunyt lelkipásztori gondosságát, emberi közvetlenségét, fáradhatatlan törekvését az egység és az ökumené érdekében, mély lelkiségét, gyakorlatias gondolkozásmódját, őszinteségét és tettrekészségét. Többek részéről elhangzott: európai léptékű főpásztor volt, aki szociálpolitikai változást tudott hozni az ortodox hívők számára. Külön hangsúlyt kapott áldozatkészsége és a magyarországi ortodox hívőkért tett fáradozásai, mindaz, amit magyarországi exarchaként a kommunizmus éveiben felszámolt görög-ortodox közösségek újraélesztéséért tett.

Christoph Schönborn bíboros Krisztus élő ikonjának nevezte az elhunyt metropolitát. Három képet idézett fel emlékezésében, amelyek számára meghatározóak voltak: a felséges Isten nagysága előtt meghajló főpap, a Szent Péter sírjánál tiszteletét kifejező testvér, és a tíz napja Mariazellben a kegykép előtt csendben imádkozó, búcsúzó jó barát, aki nagy tisztelője volt az Istenszülő Szűznek. „Biztosak lehetünk benne – fejezte be beszédét a bécsi érsek –, hogy a Szent Szűz átvezette az ő nagy tisztelőjét a királyi kapun. Nyugodj békében, tisztelt, kedves, jó barátunk!”

Michael Staikos metropolitát a bécsi Központi Temetőben, családi kriptájukban helyezték végső nyugalomra.

(Forrás: http://www.magyarkurir.hu/node/36965)