PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Arszeniosz mertropolita püspöki liturgiát tartott Budapesten a Váci utcai egyházközségünkben

2019. szeptember 15-én Arszeniosz metropolita Budapestre a Váci utcai közösségünkbe látogatott. A püspöki liturgián Etoli-i Szt. Kozmasz (18.századi görög szerzetespap, vándorprédikátor) tanítását idézte fel a keresztvetésről.

A keresztvetéskor, mondja a szent az atyák hagyományához híven, a három összetett ujj a Szentháromságot, a két behajlított pedig Krisztus kettős természetét jelöli, így már a puszta kéztartás is hitvallás.

A keresztvetést a fejnél kezdjük, a homlokot megérintve, mert a fej az eget jelképezi, ahol az Isten lakozik, innen száll alá szent megtestesülésekor a földre, az anyaméhbe, amelyet a keresztvetés második pontja jelez. Ezen felül – teszi hozzá a ma ünnepelt Thesszalonikai Szent Simeon -, a homlok megérintése a Háromság jelével a gondolatok, az értelem megszentelését is jelzi, a has megérintése pedig az érzelmi világ, a vágyak és kívánságok megszentelését, Istennel való összekötését. A jobb váll megérintése Kozmasz szerint azt a kívánságunkat fejezi ki, hogy az Második Eljövetelkor az Úr jobbján foglaljunk helyet, ne pedig, a kárhozottaknak fenntartott bal oldalon, ahol bevégezzük a keresztvetést. Más atyák a két váll érintésében az egyetemességet, a földkerekség határait látják. A meghajlás, amely a keresztvetést kíséri, az Úr alvilágba alászállását, felegyenesedésünk pedig a feltámadást jelképezi.

Végül a metropolita felidézte egy idős atya emlékét, aki a monostorukban lakott, Krétán. Az öreg mindig gondosan ügyelt, hogy a szerzetesek helyesen és szépen vessenek keresztet, mert, mint mondta, akkor az Úr keresztje fogja oltalmazni őket, míg ha sietősen hadonásznak, mintha hangszert pengetnének, akkor csak a gitárok oltalmára számíthatnak.