PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Püspöki Liturgia és halotti emlékszertartás volt Beloianniszban Kalota József emlékezetére

2023. január 21.-én Beloianniszban püspöki Szent Liturgián és az azt követő triszágion keretében emlékeznek meg Kalota Józsefről a Kinstantinápolyi Egyetemes Trón 6 éve elhúnyt vikárius protopresbiteréről.

Az Isteni Szent Liturgiát Őexcellenciája Paisios Larentzakis Magyarországi segédpüspök, Apameia
püspöke mutatta be. Ezt követően a templomkertben levő sír mellett került sor a halotti megemlékezésre.