PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Keresztség – Kérdések és válaszok

Akik Krisztus szent egyházához szerettek volna csatlakozni és részesei kívántak a megváltás ajándékából: megkeresztelkedtek. Az ortodox egyházban a keresztség kiszolgáltatásakor egyúttal a bérmálás szentségében is részesülnek a jelöltek. A keresztség beavató szentség, feltétele a többi szentség felvételének is, általa válik az illető az egyház teljes jogú tagjává.

Ki veheti fel azt a szentséget?

Lényegében bárki megkeresztelkedhet, aki korábban ezt még nem tette meg. Nincsen sem életkorhoz, sem előélethez kötve. Azok is kérhetik, akiknek a szülei nem voltak vallásosak, vagy éppen nem keresztény vallások tanításait követték. A keresztség eltörli az ember korábbi bűneit, általa lehetőség kínálkozik egy új élet megkezdésére.

Hogyan lehet a keresztség szentségét kérni?

Első lépésként fel kell keresni a területileg illetékes ortodox papot, és mondjuk el neki, hogy mit szeretnénk. Kisgyermek esetén a szülőknek kell kérni a gyermek megkeresztelését, felnőttek esetén magának az érintettnek kell kifejeznie ebbéli szándékát.

Tekintve, hogy a keresztség egy életre szóló, sorsfordító döntés, azok számára, akik már megfelelő belátó képességgel rendelkeznek, célszerű a pap tanácsának megfelelően megelőző felkészítésre járni. Ezt a tanulási időszakot katekumenátusnak szokták nevezni. A pap a találkozók során bevezeti a jelentkezőt az ortodox keresztény hit alapjaiba, megismerteti vele a legfontosabb tanításokat.

Kellenek-e keresztülők a kereszteléshez?

Az ortodox egyházban egy keresztszülőt mindenképpen szoktak választani a jelöltek. A keresztszülő feladata a keresztséget felvevő személy ortodox hitben való fejlődésének előmozdítása. Emiatt elvárás, hogy az illető maga is ortodox legyen. Tekintve, hogy olyan országban élünk, ahol a más vallásúak vannak többségben, a családi szokások miatt lehetőség van arra is, hogy a keresztelőn ott legyen más egyházhoz tartozó keresztény is mintegy „keresztszülőként”, ő azonban csupán tanúként lesz jelen, aki keresztényként ugyan segítheti az illetőt, de nem lévén ortodox, így e szerep eredeti szándéka szerint nem töltheti be maradéktalanul szolgálatát.

Milyen hosszú a szertartás?

A szertartások során nem azok hosszúságát, vagy rövidségét érdemes figyelni, hanem azt, hogy betölti-e a szerepét. Egyházunk maradéktalanul elvégzi az ősi hagyományok által megkövetelt cselekedeteket, ez a garancia arra, hogy a keresztség ne csupán meddő formalitás legyen. A résztvevőknek számítania kell arra, hogy az előírások szerinti cselekvés időt igényel, de nem tart órák hosszat még így sem.

Ortodoxként kérhetem-e más keresztény egyházban gyermekem keresztségét, vagy, ha én keresztelkedem meg más felekezetnél, ortodoxnak számítok-e?

Ortodoxként gyermekeinket is ortodox szertartás szerint kereszteltetjük meg. A keresztség és a nálunk azzal együtt kiszolgáltatott bérmálás szentsége egyúttal az egyházunkba való felvételt is szolgálja. Aki ezt más felekezetnél kéri, az ezek után értelemszerűen csak úgy nyer felvételt egyházunkba, ha külön kéri azt. Ez az úgynevezett áttérési szertartás révén valósítható meg.

Kell-e fizetni a keresztségért?

A szentségek felvételéért semmilyen ellenérték nem jár sem a papnak, sem az egyháznak. A szentség nem árucikk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jelölt vagy családja számára tilos volna a templom fenntartásához hozzájárulnia, de egyáltalán nem kell rosszul éreznie magát, ha anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé.