PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

A Sebastei Negyven Szent Vértanú

Ünnepe: Március 9.
Licinius császár, aki a Római Birodalom keleti részén uralkodott, mindvégig pogány maradt. Rendeletet adott ki, hogy hadseregének minden katonája mutasson be áldozatot a bálványoknak. Az örményországi Sze­basz­té­ban állomásozó ezred 40 keresztény katonája ezt megtagadta. Sem hízelgés, sem fenyegetés nem változtatta meg ezt az elhatározásukat. Büntetésük az lett, hogy addig kellett a jéghideg vízben állniuk, amíg meg nem fagynak. Aki mégis megtagadja a hitét, a meleg fürdőbe léphet. A katonák egy kivételesen hideg éjszakában bátran beleugrottak a hideg vízbe. A soros pogány őr őrizte őket. Egyszercsak azt látta, hogy az égből angyalok szálltak le és sorban megkoszorúzta a vértanúkat, de csak 39-et. A negyvenedik közben megtagadta hitét és a meleg fürdőbe lépett. Az ébren virrasztó őr felrázta az alvó őrséget, megvallotta, hogy keresztény és belépett a 39 vértanú mellé. A parancsnok a félig halott 40 vértanút kihúzta a vízből, és vasdoronggal összetörette csontjaikat. Csak a legfiatalabb vértanúban volt egy kis élet. Ott állt mellette anyja és bátorította a kitartásra. Amikor a 39 holttestet rátették a halottas kocsira, hogy a máglyára vigyék őket, az ifjút saját anyja vette vállára és vitte a többi után, hogy a vértanúságban mindnyájan egyek legyenek. Hamvaikat a folyóba szórták, de a hamvak csodálatosan egy helyre tömörültek, és a keresztény testvérek együtt temették el őket 320 körül.