PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

A Tizennégyezer Betlehemi Gyermek-vértanú

Ünnepe: December 29.
Heródes zsidó király, a napkeleti bölcsektől megtudta a gyermek Jézus születésének idejét. Az írástudóktól pedig azt, hogy a gyermek Betlehemben született. Heródes oda irányította a bölcseket azzal a kéréssel, hogy térjenek vissza hozzá, mert ő is imádni akarja a zsidók új királyát. A bölcsek álmukban intést kaptak az angyaltól, hogy ne térjenek vissza Heródeshez. Más úton tértek tehát vissza hazájukba. Heródes, miután hiába várta vissza a bölcseket, elhatározta, hogy az újszülött gyermeket megöleti. Kiadta a parancsot, hogy Betlehemben és annak környékén minden két esztendős, vagy attól fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg. Úgy gondolta, hogy köztük lesz Jézus is. A katonák teljesítették Heródes parancsát, és megölték a betlehemi fiúgyermekeket. Jézus azonban megmenekült, isteni p családjával együtt Egyiptomba távozott. Erről december 26. -án emlékeztünk meg.