PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Alexandriai Szent Dénes felszentelt vértanú

Ünnepe: Október 5.
Szent Dénes Alexandriában született gazdag pogány szülőktől. Fiatal korában jó tudományos képzést kapott, tanulmányait befejezve a szónoki pályán ért el eredményeket. Megismerve és megszeretve a keresztény igazságokat, Origenész tanítványa lett, és nem sokkal utána pappá szentelték. 231-től az alexandriai kateketikai iskola tanára volt, 247-től pedig Alexandria püspöke lett. Origenesztől a tudományok szeretetét tanulta meg, amelyeket össze lehet egyeztetni a keresztény vallással. Mint főpásztor szelíd és jóságos atyja volt szellemi nyájának. Sokat küzdött a különféle tévtanítások megszünéséért. Püspökségének ideje nagyon nehéz idő volt az Egyház életében a kereszt miatt, de részben az alexandriai egyház életében is. Dénes mindenki számára talált lehetőséget, hogy segítsen rajtuk. Az éhínség idején egyformán támogatta és segítette a pogányokat és keresztényeket. Két alkalommal is börtönbe vetették, de Szent Dénes mindegyik után visszatért püspöki székébe. Gallienusz császár uralkodása idején békén halt meg 264-ban. Kortársai az „egyetemes egyház fényességének”, az „atyák atyjá”-nak nevezték.