PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Areopagita Szent Dénes athéni püspök-vértanú

Ünnepe: Október 3.
Pogány szülőktől származott. Kora fiatalságában jó képzést kapott Athénban, szülővárosában a görög bölcseletből. Kimagasló képzettsége miatt tagja volt az athéni areopagosznak, a város ügyeit intéző legfelsőbb testületnek. Amikor Szent Pál apostol térítő körútján Athén városába jutott, az Aeropagoszon hirdette Jézus evangéliumát. Sokan gúnyolták, mások újra hallgatni kívánták. A beszéd végén néhány férfi csatlakozott az apostolhoz. Közöttük volt Dénes is. Mindezeket az Apostolok Cselekedeteinek könyvében, a 17. fejezet 16. versétől olvashatjuk. Megkeresztelkedett, és az apostol Athén város első püspökévé tette. Működésében buzgósággal hirdette Krisztus hitét, és sokakat megnyert a hitnek. Később a többi apostol példájára más vidékeken is akarta hirdetni az evangéliumot. Maga helyett püspököt állítva, Rómába ment. Róma püspöke: Kelemen pápa örömmel fogadta őt. Egy idő múlva a pápa elküldte őt Lucián püspökkel, Rusztikus pappal és Eleuterius diakónussal együtt Galliába. Dénes a mai Párizs területén hirdette az evangéliumot. Miután Domitianus császár üldözést támasztott a keresztények ellen, Dénest, Rusztikust és Eleuteriust elfogták és a helytartó elé állították. Sok kínzás után mindhármójukat kardhalálra ítélt. A 90 éves Dénes és két társa a városon kívül haltak meg kard által. Sírjuknál sok csoda történt. Ez a vértanúság a 96. évben történt Krisztus születése után.