PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Dialógus Szent Gergely, római pápa

Ünnepe: Március 12.
Rómában született előkelő és jámbor családban 540 körül. Gyermekkorától megszerette a könyveket, aztán híres és tanult szónok lett. Fiatal korában az állami életben elérte a legmagasabb fokot: Róma prefektusa lett. Ez nem elégítette ki lelkét. Atyja halála után gazdag örökségéből 6 kolostort alapított Szicíliában, családi házát pedig Szent Andrásról nevezett kolostorrá tette. 35 éves korában maga is szerzetes lett. 578-ban a pápa a nagytudású szerzetest diakónussá szentelte, a következő évben pedig Konstantinápolyba küldte követnek. Hat év múlva visszatért Rómába, a pápa halála után a nép és a konstantinápolyi császár őt kívánta a pápai székbe. Székfoglalása után az Egyház nehéz és szomorú helyzetével találta szemben magát mind Nyugaton, mind Keleten. A pápa mindent elkövetett a bajok orvoslására. Hithirdetőket küldött, sikeresen küzdött a tévtanítások ellen. Vagyonából sokat tett a szegények helyzetének javítására. Egész életében sokat betegeskedett, az utolsó 6 évben pedig alig tudta elhagyni betegágyát. Meghalt 604. március 11-én, életének 64. évében.