PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Athanáz főpap

Ünnepe: Május 2.
Athanáz 295-bán született Alexandriában. Ifjú korában több évet töltött a pusztában remete szent Antalnál. Törekedett a tudományok­ra. A Szentírást kívülről tudta. Sándor pátriárka a kiváló ifjút titká­rává tette és diakónussá szentelte. Elkísérte a pátriárkát a niceai egyetemes zsinatra és az igaz hit szószólója lett Ariussal szemben. A zsinat elítélte Ariust, és ez Athanázra zúdította a tévtanítók haragját. 328-ban Sándor pátriárka utóda lett. Nemsokára bevádolták ellenségei és Tirusban zsinat elé idézték. Minden vád alól tisztázni tudta magát. Az öregedő Konstantin császárral elhitették, hogy minden viszálykodásnak Athanáz az oka, azért a császár Trierbe száműzte. Szabadság és száműze­tés váltakozott életében. Majdnem 50 éves püspöksége alatt ötször kellett száműzetésbe mennie, 77 életévéből 17-et töltött száműzetésben. Öt kormányváltozást látott, végtére megérhette azt, hogy visszatérve szék­városába, ifjúi lelkesedéssel dolgozott az igazhitért. Zsinatokat tartott, prédikált, leveleket, körleveleket küldött szét a hit védelmé­re. 373-ban hunyt el.