PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Dávid király. Szent József, az Istenszülő jegyese és Szent Jakab apostol, az Úr testvére

Ünnepe: December 27.
A Megváltó testszerinti rokonai közé sorolja Egyházunk Dávid királyt, Józsefet, az Istenszülő jegyesét és Jakabot, az Úr testvérét. Dávid a júdeai Betlehemből származott. Izájnak volt a legkisebb fia. Neve akkor lett ismeretes, amikor legyőzte a filiszteus Góliátot. (1. Sám. 17,55‑) Saul király is kedvelte, mert hárfajátékával fel tudta vidítani az olykor búskomor királyt. Mint Saul király fegyverhordozója, elnyerte a nép bizalmát. Az Isten előtt kegyvesztett Saul király helyett Sámuel próféta titokban királlyá kente. Dávidnak több felesége, és ezektől sok gyermeke született. Saul féltékeny volt rá, és többször életére tört. Saul halála után először Júda királyává kenték, aztán Izraelben is király lett. Krisztus előtt 1004-965 között uralkodott. Uralkodása idején igyekezett egységes országot teremteni. Sokat törődött Isten ügyével.
Templomot szeretett volna Istennek építeni, de csak a hozzávaló anyagot szerezhette meg. Vallásos és istenfélő király volt, életének árnyoldalai is voltak, családi szomorú eseményekkel. Életét Sámuel próféta és a Krónikák könyvében olvashatjuk. 70 esztendős lehetett, amikor meghalt. A Szentírásban a zsoltárokat köszönhetjük neki, ha nem is mindet írta ő. A Megváltó őse lett Isten rendelkezései folytán. Jézust is nevezték Dávid fiának, bár közel ezer év választotta el őket az időben egymástól.
József, Jézus gondviselő atyja, az Istenszülő jegyese is Dávid király családjából származott. Foglalkozását tekintve ács volt. Az angyal híradásakor már Mária jegyese volt. Igaz ember volt, aki a törvényt igyekezett megtartani. Jegyesét, aki a Szentlélektől fogant, nem bocsátotta el magától. A született fiúnak ő adta a Jézus nevet. A szent evangéliumok többször említik, hogy egy-egy fontos eseménynél (pl. bemutatás a jeruzsálemi templomban), menekülés Egyiptomba, zarándoklat Jeruzsálembe, jelen volt, de különösen nem foglalkoznak személyével. Későbbi századokból származó apokrif, azaz nem hiteles irat bőségesen elmondja életét, halálát. Mint Mária jegyese, az emberek előtt úgy szerepelt, mintha Jézus atyja lett volna. Nem volt atyja, Isten akaratából minden gondoskodást megtett azért, hogy az isteni gyermek felnőjön. Jézust olykor József fiának nevezték.
Jakab, „az Úr testvére” az újabb szentírás-magyarázók szerint nem azonos az ifjabb Szent Jakab apostollal. Az Úr testvére, vagyis rokona Kleofás és Mária fia volt. Életéről október 23‑án hallottunk bővebben.