PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Kyprianosz (Ciprián) papvértanú és Jusztina szűz-vértanúk és Szent Theoktisztosz, nikomédiai vértanúk

Ünnepe: Október 2.
Décius császár uralkodása idején élt Antiochiában egy filozófus, akinek Kyprianosz volt a neve. Pogány szülei jókorán a pogány istenek szolgálatára szentelték. Több pogány jóshelyen is tanult elsajátítva a varázslás minden tudományát. 30 éves korában befejezte ezeket a tanulmányokat, visszatért Antiochiába. Itt sok lelki kárt okozott az embereknek, elámítva őket varázslásaival, sok embernek anyagi károkat is okozva. A mindeneket üdvözíteni akaró Isten azonban megmutatta irgalmát és emberszeretetét ez iránt a bűnös ember iránt is.
Élt abban az időben Antiochiában egy Jusztina nevű fiatal szűz. Szülei pogányok voltak. Amikor elérte a felnőtt kort, házának ablakánál ülve egy előtte elhaladó keresztény diakónustól meghallotta az üdvösség igéit. A diakónus szavai jó talajba hullottak. Jusztina szívében felébredt a vágy, hogy többet tudjon Jézusról. Eljárt a keresztény templomba, megismerte a keresztény tanítást, végül pogány szüleit is Krisztus hitére térítette.
Ugyanebben az időben élt Antiochiában egy gazdag ifjú. Nagy jólétben élt és átadta magát a világ hiúságának. Egy alkalommal meglátta Jusztinát és rabul ejtette szépsége. Találkozott vele és mindenféle illetlen beszédekkel akarta őt elcsábítani. Jusztina elmenekült. Mivel az ifjúban heves volt a vágy, feleségül kérte Jusztinát. Ő nemet mondott. Az ifjú felkereste Kyprianosz, hogy varázslásaival fordítsa Jusztina szívét felé. Semmiféle varázserővel nem tudta végrehajtani szándékát, mert a leány, imádságaival az ördög minden mesterkedését megszégyenítette. Látva ezt Kyprianosz, elment a város püspökéhez és kérte a keresztséget. Megkeresztelkedvén, az egyházi rend tagjává, végül püspökké lett. Ezt hallva, Jusztina elosztotta vagyonát a szegényeknek, Kyprianosz diakonisszává avatta és egy női kolostor főnöknőjévé tette. Kyprianosz, Krisztus hitét terjesztve sok pogányt nyert meg a keresztény Egyháznak, és sok ördögöt űzött ki. A pogányok feljelentésére Kyprianosz és Jusztinát először börtönbe vetették, sok kínzás után végül lefejezték. Vértanúságuk 304 körül történt.