PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Nonna, Theológus Szent Gergely anyja

Ünnepe: Augusztus 5.
Hittudós szent Gergelynek volt az édesanyja. Gyermekkorától a keresztény jámborság szabályai szerint nevelték. Férjhez menvén a po­gány emberhez, Gergelyhez, őt is kereszténnyé tette. Ő lett a későbbi nazianzi püs­pök. Jámborságát és hitéhez való hűségét igyekezett tovább adni nagy fiának Hittudós szent Gergelynek. Életének végén, mint az Egyház di­akonisszája fáradozott sokat. 374-ben halt meg.