PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Pál a Xiropotamu és a Pávlu monostorok (Áthosz) alapítója

Ünnepe: Július 28.
Szent Pál a Xiropotamu és a Pávlu monostorok (Áthosz) alapítója (IX.sz.). Xiropotamui Szent Pál, világi nevén Prokopiosz, Kuropalatos Mihály bizánci császár fia volt, aki később lemondott császári hivataláról, és szerzetes lett az általa épített kolostorban. A legjobb oktatásban részesült Prokopiosz korának egyik legtudósabb embere lett. A világi tudás és a kitüntetések azonban nem érdekelték. Szép ruháját koldusrongyokra cserélte, és a Szent Hegyre [Athoszra], Xeropotamuba ment. Ott cellát épített egy régi kolostor romjainál, amelyet Pulcheria császárnő alapított a negyven vértanú tiszteletére (március 9.). Kozmától, egy remetétől kapta a szerzetesi tonzúrát a Pál névvel.
Alázatosságból a szent senkinek sem fedte fel származását. Pál szigorú életének híre hamar elterjedt az egész Szent Hegyben. A Xiropotamu-i Pál nevet kapta, és a kolostor, ahol a szerzetességet gyakorolta, a mai napig a Xeropotamou (“száraz folyó”) nevet viseli.
Szent Pál csodával határos módon meggyógyította a súlyosan beteg Romanus császárt. A gyógyítás jutalmaként a Xiropotamu-kolostor helyreállítását kérte.
A Xiropotamu-kolostort hamarosan szerzetesek sokasága töltötte meg, akik a szent aszkéta vezetése alá akarták helyezni magukat, de Szent Pál, miután a kolostor vezetését az egyik testvérre bízta, a távoli pusztaságba vonult. Csendjét ismét tanítványok zavarták meg, akik nem akarták elhagyni őt. Ekkor a szerzetes a császártól új kolostor építéséhez szükséges eszközöket kért. A szent így alapított kolostort a szent nagyvértanú és győzelemhordozó Szent György nevében. Az új kolostor első vezetője maga Szent Pál volt, aki az Úr Keresztjének tiszteletreméltó fájából is hozott oda egy darabot.
Szent Pál végrendeletében azt az utasítást adta, hogy holttestét a Pongosa-félszigeten (a Szent-heggyel szemben) temessék el. De Isten akaratából a hajó Konstantinápoly partjaihoz hajtott, ahol a császár és a pátriárka a jámborokkal együtt átvette a szent testét, és ünnepélyesen elhelyezte a Nagytemplomban (Hagia Sophia). Konstantinápoly keresztes lovagok általi kifosztása után Szent Pál ereklyéit Velencébe szállították.