PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Polykarposz (Polikárp) szmirnai püspök, vértanú

Ünnepe: Február 23.
Szent Polykarposz Szent János apostol kedves tanítványa volt, ugyanő tette Szmirna püspökévé. Az igaz hitnek buzgó és legyőzhetetlen védelmezője volt, és szerető atyja a keresztényeknek. 50 éven volt főpásztora híveinek. Szent János apostol a hét kisázsiai egyházközség között Szmirnában nem talált kivetnivalót. (Jel. 2,8-) Miután több szmirnai keresztény vértanúságot szenvedett, a pogány tömeg követelni kezdte, hogy a főpapot is öljék meg. Polykarposz először elrejtőzött, de egy szolgája a kínpadon elárulta rejtekhelyét. Az elfogatásra küldött katonáknak eléje ment, megvendégelte őket és egy kevés időt kért imádságra. A katonák tisztelettel vezették a prokonzul elé, aki azt kívánta, hogy tagadja meg Krisztust. Polykarposz a fenyegetés ellenére sem tette meg ezt. Erre tűzhalálra ítélték. A szent vértanút a máglyára kötözték és meggyújtották a tüzet. A magasra csapódó lángok kétfelé váltak és a szentet nem bántották. Egy katona beledöfte kardját a főpap mellébe. A kiomló vér eloltotta a tüzet. A prokonzul erre elégettette, a hívek csak csontjait gyűjthették össze. Ez 156-ban történt.