PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Április 19.

Szent Trifón konstantinápolyi patriarcha

Ünnepe: Április 19. Trifón Konstantinápolyban volt szerzetes. István pátriárka halála után őt tette a császár a pátriárkái trón kormányzójává, amíg az új pátriárka betölti az előírt időt és felszentelhetővé válik. Három évig volt helytartó, tiszta és bűntelen életet élt. Amikor az új pátri­árka betöltötte a szükséges időt, 931-ben Trifont leváltották és ő min­den zúgolódás nélkül …

Szent Trifón konstantinápolyi patriarcha Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Nikéfor atya

Ünnepe: Április 19. Szentünk Konstantinápolyban született istenfélő és gazdag szülőktől. Jó nevelést kapott tőlük. Haláluk után szétosztotta egész örökségét a szegények között, és Konstantinápolyból Khalkedónba ment. Ott szent András kolostorába lépett, és szerzetessé lett. Elöljárója egy kolostorba küldte Föníciába, hogy kormányozna Krisztus nyáját. Csodái sokaságával Krisztus hitére térítette az ott élő pogányokat, szétrombol­ta bálványtemplomaikat és …

Szent Nikéfor atya Διαβάστε Περισσότερα »

Ó-laurai szent János atya

Ünnepe: Április 19. Ó-lauránk: szerzetestelepnek Szent bariton kolostorát nevezték. Ez a kolostor volt a legelső azon a környéken. Ebben a kolostorban élt János atya, aki korán elhagyta a világ hiúságait, vidékről-vidékre vándorolt, aztán eljutott Jeruzsálembe, Onnan visszatértében talált rá szent Khariton kolostorára, és ott maradt. Szent élete miatt a papság kegyelmében részesült. Nagy önmegtartóztatásokkal harcolva …

Ó-laurai szent János atya Διαβάστε Περισσότερα »

Szent György antiochiai (Pisidia) püspök, az ikontisztelet hitvallója

Ünnepe: Április 19. György, ifjú korától megszerette Krisztust és a szerzetesi életet. Hála szép életének, a piszidiai Antiochia püspökévé tették. So­kat fáradozott a rábízott szellemi nyáj javáért. az ikononokat üldöző Örmény Leó császár idejében élt. Amikor az üldözés megerősödött, a csá­szár Konstantinápolyba hívta a püspököket György püspök is elment és bátran a császár szemére hányta, …

Szent György antiochiai (Pisidia) püspök, az ikontisztelet hitvallója Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Kristóf, Theóna és Antonin vértanúk

Ünnepe: Április 19. Mindhárman Dioklécián császár katonái és lándzsáinak hordo­zói voltak. Egy alkalommal, ők is látva szent György nagyvértanú. szenve­déseit és az általa művei csodákat, levetve hadi jelvényeiket, bátran vallották magukat keresztényeknek. Börtön és kínzások után tűzben éget­ték el őket 303-ban.