PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Augusztus 18.

Szent Florosz, Laurosz illyriai vértanúk

Ünnepe: Augusztus 18. Szentjeink testvérek voltak nemcsak testileg, de lelkileg is. Egyformán hittek Krisztusban és igyekeztek jótetteikkel kedvében járni Neki. Foglalkozásukat tekintve kőfaragók voltak. A munkájukért kapott bért szétosztották a szegények között. Az egyik szomszédos ország kor­mányzója, kéréssel fordult Illiria helytartójához, hogy küldjön számára ügyes kőműveseket egy bálványtemplom felépítéséhez. A helytartó Florust és Lauruszt küldte …

Szent Florosz, Laurosz illyriai vértanúk Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Hermosz, Szerapion és Polyainosz római vértanúk

Ünnepe: Augusztus 18. Hermász, Szerápion és Poliénosz vértanúk római származású emberek voltak. Feljelentettek őket, hogy Krisztust tisztelik, a bálványoktól elfordulnak. Megkötözve, a helytartó előtt is bátran vallották meg keresztény hitüket. Ezért először egy bűzös börtönbe zárták őket. Innen kihúzva egy szűk helyen kövekkel és sziklákkal agyonverték őket. Vértanúságuk ideje a II. század körül történhetett.

Szent Emilián és vértanútársai

Ünnepe: Augusztus 18. Emilián Örményországban született, nemes, gazdag és keresz­tény szülőktől. Istennek tetsző, jámbor ás szűzies életet élt. Két test­vére volt: Dénes és Hermipp. Szüleik halála után, vagyonukat szétosztva, Európába mentek, Itália városába Spoletóba. Itt hirdettek az evangéliu­mot a pogányok között. Emiliánt, szent élete miatt Trebia püspökévé vá­lasztották. A keresztényekre irigykedő pogány papok átadták őt …

Szent Emilián és vértanútársai Διαβάστε Περισσότερα »

Szent János és György főpapok

Ünnepe: Augusztus 18. János, 669-74 között volt Konstantinápoly pátriárkája. György pedig 678-83 között. Mindketten Konstantinosz Pogonátosz császár (608-85) uralkodása alatt éltek.