PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Július 1.

Szent Kozmasz (Kozma) és Damján ingyen-gyógyítók, római csodatévők

Ünnepe: Július 1. A szent ingyenes orvosok Rómából származó édestestvérek vol­tak. Keresztény szülőktől származtak, és keresztény nevelésben részesül­tek. Fiatal korukban kitanulták a gyógyítás tudományát. Istentől hatal­mat kapva az embereknél és az állatoknál előforduló betegségeket sikere­sen gyógyították, közben a keresztény hitet is terjesztették. Gyógyítá­sukért pénzt nem fogadtak el senkitől, ezért kapták az ingyenes orvos melléknevet. Gyógyításuk …

Szent Kozmasz (Kozma) és Damján ingyen-gyógyítók, római csodatévők Διαβάστε Περισσότερα »

Evandroszi Szent Péter aszkéta

Ünnepe: Július 1. Péter atya Konstantinápolyban született. Szülei gazdag és nemes emberek voltak, atyja patrícius lett. Péter fiatal korától szeret­te a tanulást, jól megtanulta a filozófiát és a többi világi tudományt is. Elérve a felnőttkort, házasságra lépett. Atyja halála után elnyerte a patrícius címet. Amikor Nikéfor lett a császár és harcolni kellett a bolgárok ellen, …

Evandroszi Szent Péter aszkéta Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Potit vértanú

Ünnepe: Július 1. Szentünk Antonin császár uralkodása alatt élt. Mint fiatal pogány ismerkedett meg a kereszténységgel és titokban megkeresztelkedett. Haragvó atyja elzárta egy szobában és megtiltotta a háziaknak, hogy ételt adjanak neki. Később, atyjával való beszélgetése őt is az igaz hit­re vezette. Potit bátran hirdette az embereknek a keresztény hitet. Sza­vaival és az eközben művelt …

Szent Potit vértanú Διαβάστε Περισσότερα »