PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Július 14.

Szent Justus római vértanú

Ünnepe: Július 14. Szentünk római származású pogány katona volt. Egy kristályke­reszt megjelenésének csodálatos látványa kereszténnyé tette. Sok kínt szenvedett hitéért, végül tűzhalálra ítélték. Meghalt a tűzben úgy, hogy a haját sem pörkölte meg a tűz. Ez az I. században történt.

Szent József thesszaloniki érsek, hitvalló

Ünnepe: Július 14. Szent József szaloniki érsek, testvérével Studita Teodorral, fiatal koruktól a Szakkudion kolostorban éltek. Vezetőjük a kolostor alapítója Platon volt, nagybátyjuk. Mindketten helytelenítették VI. Konstantin császár törvénytelen házasságát. Ezért éhséget és száműzetést kellett szenvedni Józsefnek. Rangabé Mihály császár kiengedte a börtönből Józsefet, de Örmény Leó alatt az ikononok tisztelete miatt újabb üldözés várt …

Szent József thesszaloniki érsek, hitvalló Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Akilasz (Akvilász) apostol a Hetven közül

Ünnepe: Július 14. Az apostol pontuszi származású zsidó volt. Feleségével Priszcillával Romában élt, de a Klaudiaaz császár idején kitört üldözéskor Korintusba költözött. Ekkor már keresztények lehettek. Sátorkészítéssel foglalkozott. Szent Pál apostol második missziós útján náluk lakott. (Apcs. 18, 2-) Efezusba is elkísértek szent Pált. Itt magukhoz hívták Apollót és segítették a megtérésben (18, 18-) A …

Szent Akilasz (Akvilász) apostol a Hetven közül Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Elliosz atya

Ünnepe: Július 14. Elliosz az egyiptomi pusztákban volt remete. Gyermekkorától a kolostorba adták Isten szolgálatára. A kietlen pusztába vonulva élte magá­nyos életét, sokat küzdött a test vágyaival szemben. Igyekezett azokat önmegtagadásaival legyőzni. Erényes életéért Isten már ifjúkorától a jö­vőbelátás és a csodatevés adományaival tüntette ki. A IV. században hosszú élet után hunyt el.