PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Július 6.

Szent Asztiosz dyrrachioni püspök, vértanú

Ünnepe: Július 6. Szent Asztiosz dyrrachioni (albánia) püspököt Traján császár alatt, hi­tének megvallása miatt sok kínzás után keresztre feszítették a II. szá­zadban. Előtte mézzel kenték be testét, hogy a rovarok csípésétől meg jobban szenvedjen. Istenhez imádkozva halt meg.

Nagy Szent Sziszoész egyiptomi remete

Ünnepe: Július 6. Szentünk kora ifjúsásában elhagyta a világot, és megsze­retve az önmegtagadást, imádságot, szeretetet és alázatosságot, az egyiptomi pusztában volt remete ahol nagy szent Antal is. Hatvan éven át élt imádságban és vezeklésben, és tökéletesen kiirtotta magából a bűnös vágya­kat, szenvedélyeket. Szizoész annyira kedves volt élete miatt Isten előtt, hogy halottakat támasztott fel és …

Nagy Szent Sziszoész egyiptomi remete Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Lucia és Rixos campaniai vértanúk és 24 vértanú-társuk

Ünnepe: Július 6. Lucia a szicíliai Kampániából származott. Fiatal korában egy barbár fejedelem fogságba ejtette. A fejedelem kényszerítette, hogy áldozzon a pogány isteneknek, és hogy tisztességtelen életet éljen vele. A szent mindezeket visszautasította. Ez a magatartás olyan tiszte­letet váltott ki a fejedelemből, hogy maga is keresztény lett. Egy külön birtokot adott Luciának, hogy ott az …

Szent Lucia és Rixos campaniai vértanúk és 24 vértanú-társuk Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Koint vértanú

Ünnepe: Július 6. Szentünk Frigiából származott. Aurélián császár uralko­dása alatt (270-75) Kim városában a pogányok elfogták és kínok alá vetet­ték, de egy hirtelen támadt földrengés miatt megkötözve otthagyták. 40 nap múlva újra elfogták, kínzások utam eltörték lábszárait. Isten ereje által meggyógyulva még 10 éven keresztül hirdette Krisztust különböző vidékeken, és békében hunyt el 283-ban.

Szent Marin és vértanútársai

Ünnepe: Július 6. Szent Marin és felesége Márta, két fiával Audifax és Abakummal együtt Perzsiából Rómába mentek, hogy a börtönbe zárt keresz­tényeknek szolgáljanak és enyhítsék szenvedéseiket. Valentin áldozópap volt, aki csodáival keresztény hitre térítette Aszterioszt és több más pogányt. A keresztényüldözések idején 269-ben mindnyájukat elfogták Ró­mában és kínzások után halálra adták őket. Marint fiaival együtt …

Szent Marin és vértanútársai Διαβάστε Περισσότερα »