PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Június 4.

Szent Mitrofanész (Metrofán) konstantinápolyi patriarcha

Ünnepe: Június 4. Mitrofanész egy pogány római embernek Dométiosznak volt a fia. Királyi családból származott. Az atya, értelmes ember lévén, hamar felismerte a pogány bálványok oktalanságát, és elhagyván Rómát, Bizánc­ba költözött két fiával: Probusszal és Mitrofanésszel. Ott a püspöknél lak­tak, aki Dométioszt pappá szentelte. Nagy Konstantin császár találkozott Mitrofanésszel. Beszélgetésük során nagyon megtetszett neki személye …

Szent Mitrofanész (Metrofán) konstantinápolyi patriarcha Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Konkordiosz vértanú

Ünnepe: Június 4. Szentünk Rómából származott, nemes családból. Atyja Gordián áldozópap volt. Fiát Krisztus hitére és a Szentírás ismeretére tanította. Pius római püspök Hypodiákonussá tette. Atyjával együtt sokat imádkozott az üldözések megszűnéséért, és mindketten sokat törődtek a rá­szorulókkal, alamizsnákat osztogatva nekik. Az üldözések idején kényszerítették, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak. Ennek ellentmondott azért kínzások …

Szent Konkordiosz vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Frontásziosz és vértanútársai

Ünnepe: Június 4. Frontaszioszt, Szeverint, Szeveriánt és Szilánt Fronton dél-galliai püspök küldte galliába a keresztény hit hirdetésére. Tevékenységük idején Szkviridon parancsnok elfogatta, kihallgatta őket és kényszerítette, hogy áldozzanak a bálványoknak, Megkínozták őket, fe­jükbe 9-9 vasszöget vertek, aztán állhatatosságuk láttán lefejeztette őket az I. században.

Szent Zoszimász püspök

Ünnepe: Június 4. Szentünk Kilikiai származású volt, fiatal korától a Sínai hegyen volt szerzetes. Rövid idő múlva, mivel magányosságra vágyott, Líbia pusztájába ment. Onnan újra visszatért a Sínai hegyre. Egy idő után a kolostor főnöke elküldte őt két társával Alexandriába, hogy a kolostor ügyeit intézze. A pátriárka szívesen fogadta őket és mindhármukat püs­pökké szentelte, Zoszimászt …

Szent Zoszimász püspök Διαβάστε Περισσότερα »