PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Június 5.

Szent Dorotheosz, tyroszi püspök, vértanú

Ünnepe: Június 5. Dorotheosz, Dioklécián császár uralkodása idején volt Tírusz püspöke. Amikor a császár üldözést rendelt el a keresztények ellen, a püspök ismeretlen helyen elrejtőzött. Nagy Konstantin császár idején, amikor béke köszöntött az Egyházra, visszatért helyére, és tovább kormá­nyozta híveit. Sok pogányt is Krisztus egyházába vezetett. Hitehagyott Julián császár alatt újra elhagyta Tíruszt, és Kisázsiába …

Szent Dorotheosz, tyroszi püspök, vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Anublosz hitvalló

Ünnepe: Június 5. Születésére nézve egyiptomi volt. Amikor a pogányok üldöztek a keresztényeket, ő bátram megvallotta keresztény hitét, mégis kiszabadult a pogá­nyok kezéből, Néhány emberrel eltávozott a pusztába, és ott, egy összedőlt pogány templomban élt egészen haláláig. Szent életéért Is­tentől a jövőbe látás ajándékát kapta. Elhunyt az V. században.

Szent Tivadar remete

Ünnepe: Június 5. Tivadar, már fiatal korától elhagyta a világot és a Jordán pusztájába ment. Azon buzgólkodott, hogy életében Isten tetszésére legyen. Ezért Istentől a csodatevés ajándékát kapta. A VI. században élt.

Szent Markián és vértanútársai

Ünnepe: Június 5. Mindnyájan egyiptomiak voltak. Hitük megvallása miatt kínzásban részesültek: ütlegelték, fáklyákkal égették, testüket szaggat­ták úgy, hogy darabokban hullott a földre. Végül a börtönben éheztették, és szomjúsággal gyötörték őket. Markián, Nikander, Hyperechiosz, Apollón, Árius, Gorgiosz, Szeliniosz, Iriniosz és Pámbó vértanúk halálának ideje pontosan nem ismert.