PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Május 10.

Szent Tézia anya

Ünnepe: Május 10. Tézia Egyiptomban élt. Amikor szülei elhaltak és ő árva ma­radt, szétosztotta vagyonát a szegények között, ö maga tisztaságban akart élni. Házát vendégfogadónak alakította át a remete zarándokok megpihenésére. Így élt huzamosabb ideig, és Téziának mindene elfogyott, és a legnagyobb szegénységbe került. Rosszéletű emberek hatására a tapasztalat­lan nő rendetlen életet folytatott. Az erények …

Szent Tézia anya Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Ezekiás vértanú

Ünnepe: Május 10. Ezekiás, Makszimián császár udvarában fontos tisztsé­get töltött be és Antiochiában élt. A császár kizárta a katonai szolgálalatból a keresztényeket. Sokan becsülték többre hitüket, mint a császári szolgálatot. Köztük volt Ezekiás is. Levetette magáról díszes öltönyét császári parancsra és szőrruhába öltözve női cselédszolgálatra lett ren­delve. Egy idő múlva a császár magához hívta, és …

Szent Ezekiás vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Alfiosz, Filadelfiosz, Kyprinosz, Onészimosz, Eraszmiosz és 14 társuk, dél-itáliai vértanúk

Ünnepe: Május 10. Mindnyájan Itáliából származtak. Alfius, Filadelfus és Ciprián egy itáliai fejedelem fiai voltak. A keresztény hitre egy Onezim nevű ember tanította, aki meg is keresztelte őket. Ebben az időben a keresztényeket mindenütt kutatták. A három testvért Onezimussal, Erazmussal és más 14 kereszténnyel együtt Rómába vittek. Onezimus mellére súlyos követ helyeztek, amitől ő meghalt. …

Szent Alfiosz, Filadelfiosz, Kyprinosz, Onészimosz, Eraszmiosz és 14 társuk, dél-itáliai vértanúk Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Simon apostol, a zelóta

Ünnepe: Május 10. Az apostolról nagyon keveset tudunk. Az apostolok névjegy­zékében a buzgólkodó=zelota a mellékneve, Zelótáknak azokat nevezték, akik nagyon ragaszkodtak az ószövetségi Törvényhez, és azokat buzgón meg­tartották. Simon is hozzájuk tartozhatott. Egyesek azt feltételezik ró­la, hogy ő volt s kánai menyegzőn a vőlegény, ahol Jézus csodát tett. Ezt arra alapozzák, hogy Máté és Márk …

Szent Simon apostol, a zelóta Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Izidora anya

Ünnepe: Május 10. Izidora a Thébában levő thabenniszi női kolostor szerzetesnője volt. A vezeklésnek különös módját vállalta magára: Krisztusért balgatag lett. Életében, így sok meg nem értést, gúnyolódást kapott társnőitől. Ő azonban mindent alázatosan viselt el. A legnehezebb, legalacso­nyabb munkákat vállalta el és mindenkinek szolgálója volt. Szent életét Isten kinyiltakoztatta Pitirimnek egy thébai remetének, aki …

Szent Izidora anya Διαβάστε Περισσότερα »