PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Május 13.

Szent Glykeria thrákiai vértanú és társa, Laodikiosz börtönőr

Ünnepe: Május 13. Szentünk Makariosznak az egykori városparancsnoknak leá­nya volt, A thrák Trajanopolisz városában élt. Antonius Pius császár (138-61) rendeletet adott ki, hogy az isteneknek áldozatot mutasson be mindenki. Amikor a parancs elérkezett Trajanopoliszba, és meghatározták az áldozatbemutatás napját, Glykéria megjelent a bálványtemplomban és imádságával szétzúzta Jupiter bálványszobrát. A város parancsnoka megkínoztatta érte a leányt. …

Szent Glykeria thrákiai vértanú és társa, Laodikiosz börtönőr Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Sándor vértanú

Ünnepe: Május 13. Sándor Rómában volt katona Makszimián császár alatt. Ami­kor egy napon a császár áldozatot mutatott be egy pogány istennek, a ka­tonák sietve mentek, hogy a császár mellett legyenek. Sándor, a gyermek­korától keresztény szellemben nevelkedett katona nem ment el a többiek­kel. Ezért különféle kínok alá vetették. A hóhérok arra kényszerítették, hogy menjen Rómától Bizáncig …

Szent Sándor vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent György hitvalló

Ünnepe: Május 13. Szentünk Konstantinápolyban született. Mivel az ikonok tisztelője volt, Teofil császár elé vitték. A császár nem tudta rábeszélni magatartásának megváltoztatására, azért először kigúnyoltatta, bör­tönbe záratta, minden vagyonától megfosztotta és végül feleségével, Irén­nel és gyermekeivel számkivetésbe küldte, ahol meg is halt. Ez a IX. szá­zadban történt.

Szent Pauszikakiosz püspök

Ünnepe: Május 13. Szentünk Apameából származott, szent, istenfélő nemes csa­ládból. Ifjúkorától szerette a böjtölést, később szerzetessé lett. Istentől megkapta a gyógyítás adományát, testet és lelket egyaránt gyógyí­tott. Híre eljutott a konstantinápolyi érsekhez is, aki őt Szinadé város püspökévé szentelte. Püspöksége alatt is sok csodát tett gyógyításaival. Istenfélő és sokakat megszabadító élet után békében hunyt el …

Szent Pauszikakiosz püspök Διαβάστε Περισσότερα »