PATRIARCHÁTUS

December

Szent Anyszia (Anizia) thesszaloniki szűz-vértanú

Ünnepe: December 30. Anyszia Szalonikiben született gazdag, családban. Szülei istenfélelemben nevelték erényes életre. Éles elméje hamar felfogta a könyvekben található bölcsességet. Szép leánnyá serdült fel, arca belső fényességtől ragyogott. Szülei korán elhunytak, Anyszia a tőlük örökölt vagyonból a szegényeket segítette és a betegeket, segítségére volt a börtönökben szenvedő keresztényeknek is. Amikor már mindenét szétosztotta, saját …

Szent Anyszia (Anizia) thesszaloniki szűz-vértanú Tovább »

Szent Fileterosz (Fileter) és társai, nikomédiai vértanúk

Ünnepe: December 30. Szentünk a nikomédiai prefektus fia volt. Keresztény módon élt, különös testi szépséggel rendelkezett. Dioklécián császár ezért magához hivatta és hittagadásra próbálta rávenni. Fileterosz ennek ellentmondott, azért tüzes kemencébe került. Mivel sértetlenül került ki belőle, Dioklécián szabadon engedte. Később, Makszimián császár alatt újra kínokat kellett elszenvednie hitéért. Őt azonban mindezek között Krisztus Isten …

Szent Fileterosz (Fileter) és társai, nikomédiai vértanúk Tovább »

Keszareai Szent Theodóra, aszkéta

Ünnepe: December 30. Teodóra nemesi családból származott. Szülei sokáig gyermektelenek voltak. Amikor a gyermek felnőtt, anyja a cezareai szent Anna kolostorba vitte. Istennek szentelte és a kolostor nevelésére bízta. A gyermek testben, szellemben szépen növekedett. Erényes élete eljutott Izauri Leó császárhoz is. A császár azt határozta el, hogy Teodórát az egyik udvari emberéhez adja feleségül. …

Keszareai Szent Theodóra, aszkéta Tovább »

Konstantinápolyi szent Teodóra anya

Ünnepe: December 30. Szentünk születésére nézve görög volt, és nagy gazdagsággal rendelkezett. Házasságban élt, de férje halála után szerzetessé lett és a szegények és betegek szolgálatára szentelte magát. Így szolgált Új szent Vazul atyának is. Hosszú élet után békében halt meg 940, december 30.-án.

Római Szent Melánia

Ünnepe: December 31. Római szent Melánia anya. Melánia előkelő római családból származott. Ősei gazdag és nemes emberek voltak. Gyermekkorától nagy vonzódást érzett a szűztiszta vezeklő élet iránt. Atyja akaratából, mivel nagy vagyonuk egyetlen örököse volt, férjhez ment egy előkelő gazdag távoli rokonához: Piniánushoz. Két gyermekük született, akik rövid élet után meghaltak. Ezután férjével és anyjával …

Római Szent Melánia Tovább »

Szent Euthymiosz (Eutim) szardeszi püspök, vértanú (†840 k).

Ünnepe: December 26. Euthymiosz Konstantin és Iréne császárok uralkodása alatt élt. (780-97, 97-802.) Először szerzetes volt. Élete minden erénytől tündöklött. Kitűnt az ikononok iránti tiszteletben is. A Kis-Ázsiában levő Szardika püspökévé szentelték. Részt vett a képrombolók ellen tartott VII. egyetemes zsinaton, ahol buzgósággal védelmezte az ikononok tiszteletét. az ikononok tisztelete miatt háromszor is szenvedett hosszú …

Szent Euthymiosz (Eutim) szardeszi püspök, vértanú (†840 k). Tovább »

Szent Evareszt atya

Ünnepe: December 26. Szentünk a kis-ázsiai Galácia tartományban született nemes szülőktől. Jó nevelést kapva jó erkölcsű és erényes ifjúvá serdült. Nagy vonzalmat érzett a szerzetesi élet iránt. Atyjával egy ügyben Konstantinápolyba ment. Ott a Sztudion kolostorban lett szerzetes. Sok és nehéz vezekléseket téve halt meg 75 éves korában 825 körül.