PATRIARCHÁTUS

Szentek

Az Ortodoxia vasárnapja

Ünnepe: Nagyböjt 1. vasárnapja A nagyböjt első vasárnapját az ortodoxia vasárnapjának nevezik, mert a Szent Ikonok helyreállítására és az ortodox hit diadalára emlékeznek az ikonrombolók szörnyű eretnekségével szemben, vagyis azokkal az eretnekekkel szemben, akik megtagadták a Szent Ikonok tiszteletét. Az Egyházat több mint száz éven át nyugtalanította az ikonellenesség gonosz doktrínája. Az első császár, aki …

Az Ortodoxia vasárnapja Tovább »

Szent Pál konstantinápolyi patriarcha.

Ünnepe: Augusztus 30. A Ciprus szigetéről származó Szent Pál 780-ban lett s főváros pátriárkája. Erényes és Istenfélő ember volt. Szomorúan látta a képrombolás tévtanításának ter­jedését. Szerette volna Kazár Leó képromboló császár halála után az ikononok tiszteletét helyreállítani, de nem tudta, mert nem volt segítsége és a tévtanítás erősen az emberekbe ivódott. Titokban elhagyta tehát pátriárkái …

Szent Pál konstantinápolyi patriarcha. Tovább »

Szent Fantin atya

Ünnepe: Augusztus 30. Fantin atya Ke. Kalábriában született. Fiatal korától Isten szolgálatára szentelte magát. Először hazájában volt szerzetes, aztán a thesszáliai Larisszában, végül Szalonikben telepedett le és itt halt meg a IX. század végén vagy a X. század elején.