PATRIARCHÁTUS

Szentek

Az Ortodoxia vasárnapja

Ünnepe: Nagyböjt 1. vasárnapja A nagyböjt első vasárnapját az ortodoxia vasárnapjának nevezik, mert a Szent Ikonok helyreállítására és az ortodox hit diadalára emlékeznek az ikonrombolók szörnyű eretnekségével szemben, vagyis azokkal az eretnekekkel szemben, akik megtagadták a Szent Ikonok tiszteletét. Az Egyházat több mint száz éven át nyugtalanította az ikonellenesség gonosz doktrínája. Az első császár, aki …

Az Ortodoxia vasárnapja Tovább »

Az Istenszülő övének elhelyezése

Ünnepe: Augusztus 31. Az Istenszülő öltönyén kívül a keresztények az övét is őrizték, amelyet, egy elbeszélés szerint Ő engedett le a levegőből szent Ta­más apostol számára. Ezt az övet a keresztények egymásnak adták át nem­zedékről nemzedékre. A mai ünnepet abból az alkalomból rendelték el, hogy az öv által csoda történt. A X. században Bölcs Leó …

Az Istenszülő övének elhelyezése Tovább »

Szent Ciprián felszentelt vértanú

Ünnepe: Augusztus 31. Ciprián püspök Kartágóban vagy a környékén, született. Szülei jómódú, tekintélyes pogányok voltak. Őt is abban nevelték. Mint földije szent Ágoston, ő is szónokságot tanult és idővel ünnepelt szónok, ta­nár és befolyásos, tisztelt ügyvéd lett. Becsületes lelke előtt megnyílt az evangélium világossága, Egy derék pap Cecilián is segített neki. 45 éves korában, sokak …

Szent Ciprián felszentelt vértanú Tovább »

Szent Pál konstantinápolyi patriarcha.

Ünnepe: Augusztus 30. A Ciprus szigetéről származó Szent Pál 780-ban lett s főváros pátriárkája. Erényes és Istenfélő ember volt. Szomorúan látta a képrombolás tévtanításának ter­jedését. Szerette volna Kazár Leó képromboló császár halála után az ikononok tiszteletét helyreállítani, de nem tudta, mert nem volt segítsége és a tévtanítás erősen az emberekbe ivódott. Titokban elhagyta tehát pátriárkái …

Szent Pál konstantinápolyi patriarcha. Tovább »

Szent Fantin atya

Ünnepe: Augusztus 30. Fantin atya Ke. Kalábriában született. Fiatal korától Isten szolgálatára szentelte magát. Először hazájában volt szerzetes, aztán a thesszáliai Larisszában, végül Szalonikben telepedett le és itt halt meg a IX. század végén vagy a X. század elején.